Telelana egiten duten hamar langiletik lauk eguneko batez besteko 8 orduak gainditzen dituzte, 2020ko martxoan baino sei puntu gutxiago, Eadako ikertzaileek egindako ikerketa baten arabera.

Egindako 461 inkestetan oinarritzen da ikerketa, eta erantzunak 2020ko martxoan erantzun ziren 599 inkestekin alderatzen ditu, konfinamenduaren eta telelanaren derrigortasunaren hasieran, hain zuzen ere.

% 73k bere lan-ordutegi teorikotik kanpo egiten du lan, baina guztien % 60k ordubete eta bi ordu artean egiten du bere lanalditik kanpo, eta % 2k soilik gainditzen du lau ordu baino gehiago.

Ehuneko hori 2020. urtearekin alderatuta murriztu egin da; urte horretan, enplegatuen % 81ek lanorduetatik kanpo lan egiten zuen, eta % 34k hiru eta lau ordu artean ( % 20) edo lau ordu baino gehiago ( % 14) lan egiten zuen.

Ikerketaren egileek telelanari buruz nabarmendu dituzten alderdi negatiboen artean dago langileen % 52k akidura edo burnout “sintoma moderatu edo larriak” dituela.

Bulegora itzultzea Bestalde, uda aurretik urrutitik lan egiten zuten langileen % 13 aurrez aurreko eredura itzuli dira oporren ostean, InfoJobsek argitaratutako Bulegoko Itzuliari buruzko txostenaren datuen arabera.

Bulegora edo telelanera itzultzeko erabakia ere langileen erantzukizun-mailaren araberakoa da; ondorioz, zuzendarien % 53k lan-eredua aukeratu ahal izango du, eta kargu baxuenetako langileen % 18k.

Bulegora itzuli diren pertsonen % 23k bere borondatez egin du, eta inkestatuen % 20k behartuta, eta % 58 aurrez aurreko eredura itzuli zen, bere lan-zereginak telelana egitea eragozten diolako.

Bulegora itzultzeko arrazoien artean, sozializatzeko, produktibitatea hobetzeko eta taldean lan egiteko beharra aipatzen da.