Lanbidek aurten izapidetu dituen lan-eskaintzen % 25 baino zertxobait gehiago manufaktura-industriarekin edo osasun- eta gizarte-jarduerekin lotutako lanpostuak dira. Urtarriletik abuztura bitartean, EAEko enplegu-zerbitzu publikoak profil horiek bilatzen dituzten enpresen 4.127 eskari kudeatu ditu, eta horiek dira gehien eskatzen diren lanbide kualifikatuak. Administrazio-jarduerak eta zerbitzu osagarriak (enpleguari, alokairuari, bidaia-agentziei, eraikinetarako eta lorezaintzarako zerbitzuei edo enpresentzako administrazio-jarduera lagungarriei buruzko aholkularitza-jarduerak barne hartzen dituztenak) soilik ari dira industrian eta osasunean baino lan-irteera handiagoa izaten, baina espektroa hain da zabala, ezen alderaketa desitxuratzen baita.

Fabriken premiek gora egin dute urteak aurrera egin ahala, eta susperraldi ekonomikoak industriaren pisua normalizatzen lagundu du, enpresek Lanbideren bulegoetan aurkezten dituzten enplegu-eskaeren barruan. Langileen kontratazio txikiko testuinguru orokor batean, industria lan-eskaintza guztien % 11,4 baino ez zen izan iaz, baina ikasturte honetako lehen zortzi hilabeteetan ohiko estandarretan kokatu da, % 15 inguru.

INDUSTRIAREN GORAKADA

Alde batetik, manufaktura-sektoreak pisua irabazi du, eta abuztura arte metatutako enplegu-eskariak – 2.176 – Iazkoak baino handiagoak dira urriaren amaieran. Baina, gainera, osasun-jardueretan ere joera aldatu egin da, eta ez dira hain beharrezkoak izan txertoak aurrera egin ahala eta birusa hartu ahala. Horrenbestez, osasuna 2020ko abuztuan lan-eskaintzen % 19 izatetik aurtengo epe berean % 12 izatera igaro da. Ohiko datuen gainetik jarraitzen du, baina amore ematen hasi da. Horregatik, industriaren eta osasunaren batura eskaeren heren bat izatetik laurden bat izatera igaro da. Euskal ekonomiaren normalizazioaren beste sintoma bat.

Ez da gauza bera gertatzen ostalaritzarekin: 756 lan-eskaintza daude, eta guztien % 4,6 baino ez dira. Sektoreko jarduera-gorakadetan ohikoak diren gorakadekin, horien kuota % 8ra hurbiltzen da, aisialdiari dagokion guztian murrizketak eragiten dituzten tentsioak ez daudenean.

Egoera horrek, oro har, zerbitzuen sektorearen bilakaera baldintzatzen jarraitzen du. Hala ere, lan-eskaintzen dinamismoa nabarmentzen da kontzesionarioetan eta ibilgailuak konpontzeko tailerretan. Hezkuntzak eta administrazio publikoak ere kutsu ona dute.

Lanbideen xehetasunetara jaitsiz, gehien eskatzen den okupazio-talde nagusia, 2.468 lan-eskaintzarekin, zerbitzuetan kualifikatu gabeko langileena da. Epigrafe horretan sartzen dira etxeko langileak, garbiketako langileak edo hiri-hondakinen biltzaileak. Zure kasuan, ia ez dago aldaketarik iazko datuekin alderatuta, kontratazio-beharrak ez dira aldatu.

Aldiz, dinamismo handiagoa nabari da oinarrizko beste lanbide batzuetan, industriako, eraikuntzako eta lehen sektoreko kualifikaziorik gabeko peoiek edo garraio-peoiek, zamaketariek eta apal-betetzaileek garatzen dituztenetan. Talde horrek 1.722 enplegu-eskari ditu urteko lehen zortzi hilabeteetan.

Hurrengo lanbiderik eskatuena merkataritzako langilea da, eta ondoren manufaktura-industriako langile kualifikatua, abuztura arte Lanbidek kudeatutako 1.449 lan-eskaintzarekin. Osasun zerbitzuko langileen eskariak 1.102 dira.

By Admin