Otis Taldeak akzioak erosteko eskaintza publiko bat egin nahi du, Zardoya Otisen % 49,99ren gainean. Eskaintza horrek ez du kontrolatzen 1.646 milioi euroren truke, 7 euro eskudirutan titulu bakoitzeko, hau da, % 30,8ko prima atzoko itxierarekin alderatuta (5,35 euro).

Zehazki, eskaintza Zardoya Otisen kapital soziala zatitzen duten akzio guztiei zuzenduta dago, hau da, 470.464.311 akzioei (autokarterako akzioak barne), Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari igorritako informazioaren arabera.

Eskaintzatik kanpo geratzen dira Otisen zuzeneko titulartasuneko akzioak, dokumentuan agertzen den moduan ibilgetuko baitira.