Euskadiko industria-prezioak % 0,6 igo dira 2021eko abuztuan, aurreko hilabetearekin alderatuta, eta % 7,8 urtetik urtera, 2020ko hilabete berarekin alderatuta, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak egindako datuen arabera.

Azterketa zehatzago batek agerian uzten du 2021eko abuztuan prezioetan hazkunderik nabarmenenak erregistratu dituzten sektoreak honako hauek izan direla: energia elektrikoa, gasa eta lurruna, % 3,5eko igoerarekin; Produktu informatikoen, elektronikoen eta optikoen fabrikazioa (horien prezioak % 2,5 igo dira); eta makineriaren eta ekipoen fabrikazioa ( % 1,3ko igoerarekin).

Aitzitik, prezioetan hilabete arteko jaitsierak izan dituzten sektoreak hauek izan dira: garraio-materialaren fabrikazioa, % 2,5eko jaitsierarekin; koke-lantegiak eta petrolio-findegiak, % 0,6ko jaitsierarekin; eta elikagaien, edarien eta tabakoaren industriak, horien prezioak % 0,2 jaitsi baitira.

Ondasunak norako ekonomikoaren arabera sailkatzeari jarraituz, prezioen aldaketek, aurreko hilabetearekin alderatuta, zeinu desberdina erakusten dute. Horrela, Energiak bere prezioak % 1,6 igo ditu eta bitarteko ondasunek, berriz, % 0,7.

Aitzitik, ekipo-ondasunetarako prezioak % 0,3 jaitsi dira, eta kontsumo-ondasunetakoak, oro har, % 0,1, kontsumo ez-iraunkorreko ondasunenak % 0,2 jaitsi direlako; izan ere, kontsumo-ondasun iraunkorrenak % 0,1 igo dira.

Urtetik urterako datuei dagokienez, 2021eko abuztutik 2020ko abuztura bitartean, prezioen hazkunderik handienak honako adar hauetan izan dira: koke-lantegiak eta petrolio-findegiak, % 29,4ko igoerarekin; Metalurgia eta produktu metalikoak, % 15,1eko igoerarekin; eta Produktu informatiko, elektroniko eta optikoen Fabrikazioa, % 9,8ko igoerarekin.

Alderantziz, ehungintzaren, jantzigintzaren, larrugintzaren eta oinetakoen prezioek % 8,6 egin dute behera; garraio-materialaren fabrikazioak, % 5,7; eta erauzketa-industriek, % 2,1.

Ondasun-multzo handietarako prezioen urtetik urterako aldakuntza positiboa izan da energiarentzat, % 18,8ko igoera izan baitu prezioetan; bitarteko ondasunentzat, % 9,6ko igoera, eta kontsumo-ondasunentzat, oro har, % 2,8ko hazkundea izan baitute, kontsumo-ondasun ez-iraunkorren prezioek % 2,9ko igoera izan dutelako, eta kontsumo-ondasun iraunkorrek, berriz, % 2,3koa. Aitzitik, urte arteko datuei erreparatuta, ekipo-ondasunen prezioak % 0,6 jaitsi dira.