Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) Iñigo Urkullu lehendakariaren dekretua argitaratu du ostegun honetan, COVID-19aren pandemiak eragindako osasun-larrialdiko egoera Euskadin amaitu dela eta “normaltasun berri batean” sartzeko neurriak zehazten dituena.

EHAAn, halaber, gaur argitaratu da Gotzone Sagardui Osasuneko sailburuaren agindua, larrialdi-egoera amaitzen denetik aurrera indarrean egongo diren prebentzio-neurriak jasotzen dituena.

Lehendakariaren dekretuan, osasun-larrialdiko egoera amaitzeko adierazpenarekin bat etorriz,
Osasun-larrialdiaren ondoriozko neurrien ondorioen galera jasotzen du, eta horrek ezarritako murrizketa, debeku edo muga berezi eta espezifiko guztiak ezabatzea dakar, bai eta LABIren Aholku Batzordea desegitea ere, ezohiko moduan eratua Covid-19aren pandemiaren kudeaketan laguntzeko, “Alde batera utzi gabe Planaren zuzendaritza berriak beste bat izendatzea legez ezarritako helburuetarako”.

Normaltasun berrian sartzeko erregimenari eta neurriei dagokienez, dekretuak honako hau ezartzen du: “Euskadin krisia eta osasun-larrialdiko egoera gainditzeari kalterik egin gabe, Osasun Sailak uneoro zehaztu ahal izango ditu osasun-dispositiboa aktibatzeko erritmoa eta beharrak, bai eta osasun publikoaren zaintza eta kontrolari dagozkion prebentzio- eta euste-neurriak berraktibatu, berreskuratu edo abian jartzea ere, covid-19aren pandemiaren aurrekariari arreta emateko, eta horren jarraipena eta jarraipena eginez”.

Horrela, Euskadiko osasun-agintaritza gaituta geratzen da, Osasuneko sailburua buru dela, “Euskadin normaltasun berrian aplikatuko diren prebentzio-, zaintza- edo kontrol-neurriak” hartzeko.
NEURRIAK

Bestalde, Gotzone Sagardui Osasuneko sailburuak Covid-19ak ‘normaltasun berrian’ eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriei buruz emandako aginduak jasotzen duenez, lehendakariak osasun-larrialdiko egoera amaitu dela adierazi ondoren, Euskadin egiten diren gizarte-, kultura- edo kirol-ekitaldietara bertaratzen direnek, barruko zein kanpoko esparruetan, ezingo dute elikagairik edo edaririk kontsumitu, ez eta edaririk ere, salbu eta ura eta edariak.

Testuak nabarmentzen duenez, herritar guztiek “covid-19 gaixotasuna hedatzeko arriskuak saihesteko beharrezko neurriak mantendu behar dituzte, baita arrisku horiekiko esposizioa bera ere”. “Zuhurtasun- eta babes-betebehar” hori edozein jardueraren titularrei ere eskatuko zaie.

Halaber, COVID-19a prebenitzeko osasun-agintariek ezarritako segurtasun- eta higiene-neurriak errespetatu beharko dira, baita Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak ezartzen dituen jarraibideak ere.

Neurri berriei dagokienez, aginduak ezartzen du merkataritza-, gizarte- eta kultura-jardueretarako ixteko eta irekitzeko ordutegia egokitu egingo dela gai horretan aplikatu beharreko ordutegien ohiko erregulaziora.

Edukierei dagokienez, lokal eta instalazio guztietarako edukieraren % 100ean baimendutako gehieneko edukiera berrezartzen da, 5.000 pertsonatik gorako edukiera duten esparru itxietan izan ezik, horietan baimendutako gehieneko edukiera % 80koa izango baita.

Lokal eta instalazio guztietan arreta berezia jarri beharko da instalazioetara sartzeko eta instalazioak uzteko protokoloetan, batez ere edukiera handiena dutenetan.

Gizarte-, kultura- edo kirol-ekitaldi guztiak antolatzerakoan, bai eta erabilera publikoko establezimendu eta lekuetan egiten diren jarduera guztietan ere, Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak ezartzen dituen gidalerroak eta gidak errespetatu beharko dira, bai jarduera bera garatzeko, bai covid-19a transmititzeko arriskua saihesten duten baldintzetan jendearen egonaldia eta asistentzia antolatzeko.

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak aldian-aldian eguneratuko ditu jarraibide eta gida horiek, bilakaera epidemiologikoaren arabera. Nolanahi ere, barruko lokal eta instalazio guztiak behar bezala eta etengabe aireztatu beharko dira.

Halaber, ekitaldiak egiten diren bitartean, ez barruko ez kanpoko esparruetan, ezingo da janaririk eta edaririk kontsumitu, ura izan ezik. Ostalaritza- eta jatetxe-guneetan bakarrik saldu eta kontsumitu ahal izango dira elikagaiak eta edariak.

Oro har, pertsona arteko 1,5 metroko distantzia mantenduko da leku publikoetan, esparru itxietan arreta berezia jarrita. Distantzia hori mantendu ezin denean, kutsatzeko arriskua prebenitzeko higiene-neurri egokiak hartuko dira, betiere pertsonen arteko ahalik eta distantzia handiena gordez.

Arau berriak

Erabilera publikoko establezimenduek eta lekuek aireztapen iraunkorra bermatu beharko dute egunean zehar eta, gainera, lokalak irekitzen eta ixten direnean. Aireztapena mekanikoa bada, kanpoko airearen sarrera maximizatu beharko da eta airea birzirkulatzea saihestu.

Sei urtetik gorako pertsonek nahitaez erabili beharko dute maskara erabilera publikoko edozein espazio itxitan edo jendearentzat irekita dagoen edozein gunetan. Aire zabaleko espazioetan nahitaez erabili beharko dira, betiere pertsonen artean gutxienez 1,5 metroko distantzia mantendu ezin bada, bizikide taldeak izan ezik.

Ostalaritzako eta jatetxeetako establezimendu eta zerbitzuetan, maskara elikagaiak edo edariak irensten direnean bakarrik erabiltzeko betebeharra baztertzen da. Bestela, nahitaez erabili behar dira, bai barrualdean, bai terrazetan.

Edozein kirol-jardueratan ez da erabiliko natura-guneetan, oinezkorik gabeko hiri-ingurune periferikoetan, bainugelako igerilekuetan, taldeen arteko kirol-lehiaketetan (entrenamenduak barne) eta kanpoko jarduera fisiko biziko aparteko uneetan.

Ezingo da maskara erabili hondartzetan eta igerilekuen kanpoko guneetan, betiere erabiltzaileen arteko pertsonen arteko segurtasun-distantzia errespetatu ahal bada.

Nahitaezkoa eta ezinbestekoa da 6 urtetik gorakoentzako maskarak erabiltzea, bidaiari-garraiobideetako edozein erabiltzen baita bidaia hasten denetik amaitzen den arte, salbuespeneko legezko kasuetan izan ezik.

Garraio-profesionalak ere maskara eraman beharko du zerbitzuan dagoen bitartean, baldin eta bere geletan edo babes-manpara bidez mugatuta ez badago lantokitik bereizita.

Kutsatutako pertsonak eta haiekin kontaktua izan dutenak behartuta daude Euskadiko Covid-19aren Kasuak eta Kontaktuak Zaintzeko Sarearen miaketan eta trazabilitatean laguntzera.

Osasuneko sailburuaren aginduan jasotzen denez, administrazio eskudunek onartutako segurtasun-plan espezifikoek, antolaketa-protokoloek eta jarduera-sektore bakoitzari egokitutako gidek osatu ahal izango dituzte prebentzio-neurri horiek, eta horien jarraipena eta etengabeko ebaluazioa egingo da.

Egilea Andoni Beitia