Euskadiko ondasunen esportazioak % 23,9 hazi ziren 2021eko lehen zortzi hilabeteetan, 16.350,3 milioi euroraino (aurreko urtean baino 3.153 milioi gehiago), 2020ko aldi beraren aldean. Abuztura arte inportazioak 13.021,7 milioi eurokoak izan ziren, aurreko urtean baino 2.752,4 milioi gehiago, eta % 26,8ko hazkundea, Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) emandako datuen arabera.

Esportazioei dagokienez, zifra hori 2019ko urtarriletik abuztura bitartekoa baino “zertxobait txikiagoa” da, orduan 16.741,2 milioi eurora iritsi baitziren, Eustatek emandako datuen arabera.

Horrela, erakundeak ohar batean jakinarazi duenez, 2021eko lehen zortzi hilabeteetako euskal esportazioen metatuak % 23,9ko urte arteko igoera izan du, eta inportazioenak, berriz, % 26,8koa.

Euskadiko kanpo-merkataritzak 3.329 milioi euroko saldo positiboa izan zuen 2021eko lehen zortzi hilabeteetan, % 125,6ko estaldura-tasarekin. Era berean, EAEko ondasunen esportazioak % 32,7 gehitu ziren abuztuan 2021eko abuztuan.

Lurraldeka, Bizkaia nabarmendu zen 2021eko lehen zortzi hilabete hauetan bere esportazio-jardueragatik; izan ere, urte arteko % 30,7ko hazkundearekin ondasunen salmenten buru da, 6.575 milioi eurora iritsiz. Araban, hazkundea % 22,5ekoa izan zen (4.669,8 milioi), eta % 17,3koa Gipuzkoaren kasuan (5.105 milioi).

Inportazioei dagokienez, portaera antzekoagoa izan zen hiru lurraldeetan. Gipuzkoak 2.901 milioi euroko hazkundea izan zuen ( % 26,9) eta ondasunak inportatu zituen; Bizkaiak 7.235 milioikoa ( % 26,8ko gehikuntza); Arabak, berriz, antzeko ehunekoa ( % 26,7) eta 2.886 milioiko ekarpena egin zion Euskadiko guztizko zenbatekoari.

Produktu motaren arabera, ez-energetikoak izan ziren esportazioen hazkundea gehien bultzatu zutenak, 3.011 milioiko urte arteko hazkundearekin ( % 24,1); Produktu energetikoak ere 141 milioi gehiago izan ziren aurreko urtean baino ( % 20,7). Produktu energetikoen inportazioak % 28,1 igo ziren eta Produktu ez-energetikoenak % 26,5.

Aldi horretan, euskal esportazioak xede dituzten herrialdeen rankingaren buruan Alemania dago, esportazio guztien % 16,6rekin; ondoren Frantzia ( % 15,8), Erresuma Batua ( % 6,9), Estatu Batuak ( % 6,0) eta Belgika ( % 5,4) daude.

Bost herrialde horiek Euskadiko esportazioen erdia biltzen dute ( % 50,6). Aipatutako estatuei Italia ( % 5,1), Herbehereak ( % 4,8), Portugal ( % 4,3), Txina ( % 2,7) eta Polonia ( % 2,4) gehitzen bazaizkie, 2021eko lehen zortzi hilabeteetako metatua 11.428,5 milioi eurokoa da eta Euskadiko esportazio guztien % 70 da.

Jarduera-adar garrantzitsuenen artean, esportazio-bolumenagatik, “Siderurgiarekin” lotutako produktuen igoera nabarmentzen da ( % 39,2), aurreko urtean esportatutakoa baino ia 494 milioi gehiago, 1.753 milioi eurora iritsiz.

“Burdinazkoak ez diren metalen” ( % 60,2), “Erabilera orokorreko makineriaren” ( % 12,9), “Kautxuzko produktuen” ( % 22,5) eta, bereziki, “Ontzigintzaren” ( % 1.217,9) esportazioak ere nabarmen egin du gora.

Bolumen esportatzaile handieneko adarra “ibilgailu motordunen fabrikazioarekin” zerikusia duten produktuena da (3.552 milioi eta guztizkoaren % 21,7), 2021eko zortzigarren hilabetearen amaieran % 23,9ko hazkunde metatua izan baitu aurreko urteko aldi beraren aldean.

Inportazioei dagokienez, adar garrantzitsuena, “Erauzketa- eta mineral-industriak” – Petrolio-gordina –, % 7,4 hazi da, eta bolumenean atzetik dituenak ere hazi egin dira, batez ere “siderurgia” ( % 44,9) eta, modu nabarmenean, “Kokeriak eta petrolio-fintzea” ( % 165,9) – Petrolio findua –.

Esportazioen barruan, nabarmentzekoa da muga-zergen 25 partida nagusietako batek bakarrik duela hazkunde-tasa negatiboa: “Hodiak eta profil hutsak, soldadurarik gabeak, burdinazkoak edo altzairuzkoak” (-%24,8); gainerako muga-zergen partidetan, tasak positiboak dira, eta azpimarratzekoak dira, duten garrantzi eta pisu espezifikoagatik, “10 pertsonatik beherako turismoak” ( % 21,7), “Ibilgailu automobil berriak” ( % 17,5), “Garraiorako ( % 17,5),” Ibilgailu automobilak “

Inportazioen azterketa bera eginez gero, “Petrolio-olio finduen” ( % 158,6) erosketen hazkunde handia nabarmentzen da, aztertutako aldian 643 milioi euro pilatu baititu, aurreko urteko aldi bereko 249 milioi euroen aldean, hau da, 808 tonatik 1.458 tonara.

Inportazioen kasuan ere, inportatutako 25 partida nagusietako batek bakarrik du hazkunde-tasa negatiboa: “Petrolio-gasa eta gainerako hidrokarburo gaseosoak” ( % -8,7), 2020an 196,8 milioi inportatzetik 2021ean 179,6 milioi inportatzera pasatzen baita, hau da, 1.039 tonatik 718 tonara.

Abuztuari dagokionez, Euskadiko ondasunen esportazioak % 32,7 gehitu ziren iazko hil beraren aldean. Produktu energetikoen esportazioak % 292,6 hazi ziren eta produktu ez-energetikoenak (balio osoaren % 91) % 24.6.

Nabarmentzekoak dira “garraio-materiala” ( % 51,5), “Metalak eta beren manufakturak” ( % 33,2), “Produktu kimikoak” ( % 108,5) eta, batez ere, “Produktu mineral eta energetikoak” ( % 261,5). Oro har, esportazioak 1.698 milioi eurokoak izan ziren, aurreko urteko hil berean 1.279 milioi eurokoak izan ziren bitartean.

Era berean, inportazioek % 50,1eko hazkundea izan zuten 2021eko abuztuan, 1.645 milioi eurotik gorakoa. Inportazio energetikoak % 120,6 gehitu ziren eta ez-energetikoak % 33,0.

Abuztuan, bost herrialde (Frantzia, Alemania, Herbehereak, Erresuma Batua eta Estatu Batuak) izan dira autonomia erkidegoko bezero nagusiak, euskal esportazio guztien % 52 bereganatu baitute. Horietako hiru EB-27koak dira, eta erakunde horrek guztiaren % 63,5 biltzen du.