Aurtengo hirugarren hiruhilekoan, 9.300 landun gehiago eta 15.900 langabe gutxiago zenbatu ziren Euskadin, aurreko hiruhilekoan baino. Langabezia-tasa % 8,9koa da, 2021eko bigarren hiruhilekoan baino ehuneko 1,4 puntu txikiagoa, Eustaten datuen arabera. Tasa hori ez zen 2010etik.

Hiruhileko honetan 92.700 langabetu zenbatu dira, eta 953.600 landun daude, urteko bigarren hiruhilekoan baino % 1 gehiago.

Biztanleria landunaren eta langabearen bilakaeraren ondorioz, jarduera-tasa % 55,8 da 2021eko hirugarren hiruhilekoan, eta ehuneko 0,5 puntu jaitsi da aurreko hiruhilekoaren aldean.

Lurraldeka eta aurreko hiruhilekoaren aldean, Bizkaian hazi da gehien okupazioa, 5.000 landun gehiagorekin; ondoren, Araban 3.000 pertsona gehiagorekin eta Gipuzkoan 1.400 pertsona gehiagorekin.

Hiriburuei dagokienez, Gasteizen 2.800 pertsona gehiago daude okupatuta, Donostian 2.100 gehiago eta Bilbon 500 gutxiago.

Generoari dagokionez, okupazioaren hazkunderik handiena gizonen artean gertatu da, aurreko hiruhilekoan baino 6.600 landun gehiagorekin; emakume landunak, berriz, 2.700 gehiago dira.

Nazionalitateari dagokionez, atzerriko nazionalitatea duten landunak 5.900 gehiago dira, eta espainiar nazionalitatea dutenak 3.400 gehiago.

Euskadin 8.600 landun gehiago daude zerbitzuen sektorean, 1.900 eraikuntzan eta 400 lehen sektorean; industrian, berriz, 1.700 landun gutxiago daude.

Okupazio-tasa, 16 eta 64 urte bitarteko pertsona landunen ehunekoa adin horien guztizkoaren gainean kalkulatuta, ehuneko 0,6 puntu igo da aurreko hiruhilekoaren aldean, eta % 68,3koa da.
Tasa hori % 71,4koa da gizonen artean, eta % 65,2koa emakumeen artean.

Amaitutako ikasketa-mailari dagokionez, bigarren mailako eta erdi-mailako ikasketak dituztenen artean igo da gehien okupazio-tasa (ehuneko +1,7 puntu), % 60,7an kokatuz. Lehen mailako ikasketak eta gutxiago dituztenen artean, okupazio-tasa 0,4 puntu igo da eta % 60,2an dago; goi-mailako ikasketak dituztenen artean, berriz, 0,2 puntu jaitsi da, % 82,9an kokatu arte.

Nazionalitateari dagokionez, okupazio-tasarik handiena Espainiako nazionalitatea dutenen artean dago ( % 69,8), eta atzerriko nazionalitatea dutenen artean, berriz, % 55,3koa da (+0,2 eta +3,6 puntu, hurrenez hurren).

Lurralde historikoka, okupazio-tasarik altuena Arabakoa da ( % 69,9), eta aurreko hiruhilekoaren aldean ehuneko 0,7 puntu igo da. Bigarren lekuan Gipuzkoa dago, % 69,7rekin eta ehuneko 0,2 puntuko jaitsierarekin, eta azkenik, Bizkaian okupazio-tasa 0,9 puntu portzentual igo da eta % 66,9an kokatu da.

2021eko hirugarren hiruhilekoan Euskadin 902.200 etxe inguru daudela kalkulatzen da, eta horietatik heren batek ez du pertsona aktiborik. Hamar etxetik ia seitan pertsona aktibo guztiak okupatuta daude, aurreko hiruhilekoan baino 7.400 familia gehiago. Gainera, pertsona aktibo guztiak langabezian dituzten etxeak 33.500 dira, hau da, aurreko hiruhilekoan baino 2.400 gutxiago.

Euskadin langabezian dauden pertsonak, hau da, lan bila aritu, bilatzeko kudeaketa aktiboak egin eta gainera lanerako prest daudenak, urteko hirugarren hiruhilekoan 92.700 direla zenbatetsi da, aurreko hiruhilekoan baino 15.900 gutxiago, hau da, % 14,6 gutxiago.

Gizonezko langabeak 48.200 dira, 7.400 gutxiago (-%13,3); emakumezko langabeak 8.400 gutxiago (-%15,8), 44.600 guztira hiruhilekoan.

2021eko hirugarren hiruhilekoko datuen arabera, langabezia-tasa % 8,9koa da, hau da, aurreko hiruhilekoan baino ehuneko 1,4 puntu txikiagoa. Gizonen langabezia-tasa % 8,8koa da (ehuneko -1,3 puntu), eta emakumeena ehuneko 1,6 puntu jaitsi da, % 8,9raino.

Ikasketei dagokienez, langabezia-tasaren jaitsierarik handiena lehen mailakoak amaitutako ikasketa-mailarik altuena dutenen artean gertatu da, ehuneko 2,2 puntu gutxiago, eta langabezia-tasa % 11,6an kokatu da. Bigarren mailako eta erdi-mailako ikasketak amaitu dituztenen artean, langabezia-tasa ehuneko 1,9 puntu jaitsi da eta % 10,6an dago. Azkenik, goi-mailako ikasketak dituztenen artean, langabezia-tasa ehuneko 0,8 puntu jaitsi da, % 5,8ra iritsi arte.

Nazionalitateari dagokionez, espainiar nazionalitatea duten 9.900 langabe gutxiago daude, 71.100 hain zuzen ere. Atzerriko nazionalitatea duten pertsonen artean, 6.100 dira, eta 21.600 langabetu daude.

Lurralde historikoka, Bizkaian 8.500 langabe gutxiago daude, eta langabezia-tasa ehuneko 1,5 puntu jaitsi da, % 9,9an kokatuz. Gipuzkoan 24.100 langabe daude, 4.200 langabe gutxiago eta langabezia-tasa 1,2 ehuneko-puntu jaitsi da, % 7ra arte. Araban 3.100 langabe gutxiago daude eta langabezia-tasa % 9,2koa da, hau da, aurreko hiruhilekoan baino 1,9 puntu gutxiago.

Hiriburuei dagokienez, langabeziak behera egin du guztietan, baina langabetuak gehien jaitsi diren hiriburua Bilbo da, 3.100 pertsona gutxiagorekin; ondoren Vitoria-Gasteiz dago, 2.700 gutxiagorekin; eta azkenik, Donostian 1.700 langabe gutxiago daude.

Eurostaten arabera (Europar Batasuneko Estatistika Bulegoa), 2021eko abuztuan Europar Batasuneko langabezia desestazionalizatuaren tasa % 6,8koa zen eta Espainiakoa % 14koa.

Azken urtean, landunen kopurua % 3,6 igo da, eta langabezia-tasa % 10,1etik % 8,9ra jaitsi da. Euskadiko biztanleria landuna % 3,6 hazi da 2020ko hirugarren hiruhilekoaren aldean, eta langabezia-tasa ehuneko 1,2 puntu jaitsi da ( % 10,1etik % 8,9ra); beraz, 11.000 pertsona gutxiago daude langabezian Euskal Autonomia Erkidegoan, 2020ko hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta.

Kalkuluen arabera, Euskadin 874.400 afiliatu daude batez beste hiru hilean behin, hau da, EAEn bizi diren pertsonak eta inkesta egin den unean Gizarte Segurantzan afiliatuta daudenak.

Horietatik, % 98,4 okupatuta daude BJAk erabiltzen dituen Lanaren Nazioarteko Erakundearen irizpideen arabera, hau da, 860.100 pertsona.

BJAko LANE okupatuen artean, 79.500 ( % 8,3) ez daude Gizarte Segurantzan afiliatuta, ez daudelako Euskadiko enpresetan, funtzionarioen mutualitate publikoetako kide direlako edo beste egoera batzuetan daudelako.

Gainera, kalkuluen arabera, Euskadin 102.000 langabe daude Lanbiden erregistratuta hiruhilekoko batez bestekoan, hau da, Euskadin bizi diren pertsonak, eta inkesta egin zenean Lanbiden erregistratuta zeuden erregistratutako langabezia-kategorietako batean.

Horietatik, % 57,3 langabeak dira NLEren definizioaren arabera (58.400 pertsona). BJAko NLE langabeen artean, % 34,1 ez dago langabe gisa erregistratuta Lanbiden (31.600 pertsona), baina enplegu-eskatzaileen beste kategoria batzuetan egon daiteke.

Egilea Andoni Beitia