Bizkaiko metal-industriaren jardueraren susperraldia “mantsotu” egin da, enpresen % 38k uste baitute beren jarduera berreskuratzeko aurreikusitako epea urtebetekoa edo luzeagoa dela oraindik, edo, are gehiago, ez dutela berreskuratze-perspektibarik, eta % 20k uste du sei hilabete beharko direla, Bizkaiko metal-industriaren koiunturako azken txostenaren arabera (2021eko hirugarren hiruhilekoa).

Metaleko Enpresen Bizkaiko Federazioaren (FVEM) txosten hau 210 enpresaren erantzunetan oinarrituta egin da. Enpresa horiek 10.200 langile ordezkatzen dituzte, Bizkaiko metalaren guztizkoaren % 20 inguru. Azterlanaren arabera, hirugarren hiruhilekoan, enpresek beren jarduera-mailari buruz duten pertzepzioa geldotu egin da sektoreak zuen hobekuntza-joeran; izan ere, 7 puntu baino gehiago igo da aurreikusitakoa baino jarduera txikiagoa izan dutela dioten enpresen kopurua, eta 12 puntu murriztu da, % 19,9ra arte, aurreikusitakoa baino jarduera-maila hobea izatera igaro direnak.

EMEFk adierazle horiek monitorizatzen hasi zenetik lehen aldiz, aurreikusitakoarekin bat datorren jarduera duten enpresen ratioa % 50etik gorakoa da ( % 51).

FVEMen arabera, aurreko egoera nabariagoa da automobilgintzaren sektorea hornitzen duten metal-enpresen kolektiboan, horien artean % 10ek baino gutxiagok hirugarren hiruhileko bat izan baitute jarduera-aurreikuspenen gainetik.

Kolektiboaren % 46,3k dio hiruhilekoak aurreikusitakoa baino jarduera-maila txikiagoa izan duela, eta datu hori azken hiru hiruhilekoetako batez bestekoa baino % 50 handiagoa izan da, eta “argi eta garbi berresten da” automobilgintzako hornitzaileen jarduera-mailaren beheranzko joera. Ekipo-ondasunen enpresek emandako datuak are okerragoak dira automobilgintzakoak baino: % 50era iristen dira aurreikusitakoa baino jarduera-maila txikiagoa izan dutela diotenak ( % 10 bigarren hiruhilekoan), eta % 7ra baino ez handiagoa izan dutenak ( % 50 bigarren hiruhilekoan).

Sektore elektrikoko enpresek eman dituzte datu onenak, gainerako sektoreekin alderatuta. Hala, % 77k uste du bere jarduera-maila aurreikusitakoarekin ados egon dela, eta % 15ek uste du hasierako aurreikuspenak baino hobeto egon dela. Horrela, kolektibo horren hirugarren hiruhilekoko jarduera oro har bat etorri da bere aurreikuspenekin.

Metalaren azpisektoreei dagokienez, metalezko produktuak egiten dituzten enpresen % 34,6 aurreikuspenen azpitik egon dira, eta % 23,5ek aurreikusitakoa baino hobeto.

Siderurgiako enpresen % 57k jarduera “normala” izan dute, eta % 23,8k aurreikuspenen azpitik egon dira; instalazio- eta muntaia-enpresek, berriz, aurreikuspenak betetzeko aurretiazko joerari eutsi diote (hirutik bik, gutxi gorabehera), baina hobeto daudela diotenak murriztu egin dira, eta okerren daudenak gehitu.

Egilea Andoni Beitia