Bizkaiak ekintzailetza bultzatu nahi du

Foru Aldundiak 2022rako Bizkaiko Aurrekontu Orokorren Foru Arauaren Proiektua onartu du, 8.886,1 milioi euroko diru-sarrerak eta gastuak jasotzen dituena. Horrela, foru-aurrekontua % 11,5 hazi da 2021ekoaren aldean, eta Foru Aldundiko sailek duten kopurua, berriz, % 7,4 igo da, 1.459,8 milioi eurora iritsi arte.

Unai Rementeria ahaldun nagusiak eta Jose Maria Iruarrizaga Ogasun eta Finantzetako foru diputatuak aurrekontuen proiektuaren ildo nagusien berri eman dute. Legebiltzarrean izapidetzen ari diren bitartean, foru diputatuek sail bakoitzaren partidak xehatuko dituzte azaroaren 8, 10 eta 11rako aurreikusita dauden batzorde-agerraldietan.

Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusiak azpimarratu du aurrekontuen proiektua pandemiaren osteko susperraldia bultzatzeko diseinatuta dagoela, jarduera ekonomikoari eta enpleguari lagunduz eta lurraldeak behar dituen trantsizioei aurre egiteko abian jarritako proiektuen garapenean aurrera eginez.

• Iraupen luzeko zainketen trantsizioa, proiektu hauekin: EtxeIKT zentroak, zainketei buruzko prestakuntza-plana edo Getxoko belaunaldien arteko zentroa.
• Mugikortasun iraunkorrago baterako trantsizioa, bizikleta elektrikoen zerbitzu publiko batekin, bide naturalekin edo ibilgailu hibridoak Bizkaibuseko flotara gehituta.
• Trantsizio digitala, enpresa txiki eta ertainen digitalizazioan eta tokiko merkataritzaren digitalizazioan inbertsioak eginez Eup! -ren bidez.
• Trantsizio energetikoa, Energy Intelligence Centerrek gidatuta.

Era berean, inbertsio produktiboa handitzeko hainbat partida aipatu ditu, jarduera ekonomikoa eta enplegua sortzen eta lurraldea modernizatzen dutenak. Besteak beste, Leioako Avanzada, Amorebieta-Iurreta bizikleta-pista eta itsasadarreko bulebarra estaltzeko lehen lanak, Omako basoa berreskuratzea eta Bizkaia Dorrean Ekintzailetzaren Nazioarteko Zentroa abian jartzea.

Rementeriaren iritziz, aurrekontu horrek hobetu egiten ditu erakundeek eskaintzen dituzten bizi-kalitatea eta zerbitzu publikoak, nabarmen handitu baita udalen finantziazioa – Bizkaiko 112 udalek 2021ean baino 112,2 milioi euro gehiago izango dituzte –, baita Eusko Jaurlaritzari egindako ekarpena eta kupoa ere.

Azkenik, gogorarazi du iaz Aldundiak premiazko aurrekontu bat aurkeztu zuela ezohiko egoera baterako, non zorpetzera jo behar izan zuen ekonomiaren geldialdia eragozteko. Hori dela eta, Rementeriak egoera ekonomikoaren hobekuntza zorra kentzeko eta kutxa onbideratu bat izaten jarraitzeko konpromisoa berretsi du.

Sarrerak

Aurrekontuaren proiektua 8,886,1 milioi euroko diru-sarreren aurreikuspenean oinarritzen da, nagusiki zerga itunduen bilketatik datozenak, eta horiek finantzaketaren % 95,3 ematen dute. 2022ko aurrekontuak diru-sarrera hori % 14,4 handitzea aurreikusten du, 2021eko Aurrekontuen Foru Arauan jasotakoarekin alderatuta.

Era berean, finantzaketa handiagoa aurreikusten du itundu gabeko diru-sarreren bidez, eta zorpetzea murrizten da. 2022rako 235 milioi euroko zorraren jaulkipena aurreikusten du Bizkaiak, eta horietatik 79,2 milioi Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren akordiotik eratorritakoak dira. Akordio horrek foru-aldundiek BPGaren % 0,2ko zorpetze-ahalmena izatea ezartzen du.

Gastuen atalean, aurrekontu-proiektuak erakundeen konpromisoak betetzea aurreikusten du lehenik eta behin: Bizkaiak kupo gisa 440,8 milioi euro ordainduko dizkio Estatuari, eta 5.561,6 milioi Eusko Jaurlaritzari. 2021arekin alderatuta, biak % 14tik gora hazi dira, eta udal-finantzaketa % 13,1 igo da, aurrekontuak 968,9 milioi euro jarri baititu Bizkaiko 112 udalen esku, 2021ean baino 112,2 milioi gehiago.

Gastuen atala Batzar Nagusien finantzaketara, zorraren amortizaziora eta langile-gastuetara bideratutako partidekin osatzen da, % 1,5 hazi baita, eta 1.459,8 milioi euroko aurrekontua uzten du eskuragarri foru-sailentzat.

  • 856,7 milioi euroez gain, 2021eko Aurrekontuko udal-finantzaketa Aldundiak bere gain hartutako eta Lurralde Historikoko udalen esku jarritako 60 milioi euroko zorpetze-ahalmenarekin osatzen da.

Sailaren esku dago

Foru Aldundiko bederatzi sailek 2021ean baino 101,0 milioi gehiago izango dituzte, hau da, % 7,4 gehiago, eta hori sail guztietako partidetan islatzen da. Gizarte Ekintzakoak Aldundiaren gastu- eta inbertsio-ahalmenaren % 41 baino gehiago izango du, Azpiegiturek eta Lurralde Garapenak eta Garraioak eta Mugikortasun Iraunkorrak % 16,4 eta % 12,8 dituzte, hurrenez hurren, eta gainerako sailen pisua guztizkoaren % 5 ingurukoa da.