MAIALEN MUSATADI / 2019-12-26/ Bizkaiko Foru Aldundiak laguntza-deialdia onartu du, udalek eta mankomunitateek egun badauden eraikin publikoetan energia- eta erregai-kontsumoa murrizteko jarduerak egin ditzaten, hala nola kogenerazio- eta trigenerazio-instalazio bat ezartzea, energia-monitorizazioaren arloko sistemak instalatzea edota baliabide berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioak jartzea. Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa, lehia askeko sistemaren bidez emango dena, 120.000 eurokoa izango da. Energia-eraginkortasunaren arloko laguntzek berrehun jarduera finantzatu dituzte 2015etik 2019ra bitartean, halako moldez non laguntzok % 60tik gorako energia-aurrezpena eragin baitute.

Bizkaiko Foru Aldundiak milioi bat euro emango ditu klima-aldaketaren aurka borrokatzen lagunduko duten proiektuak garatze aldera. Horretarako, energia aurrezteko eta modu eraginkorrez erabiltzeko neurriak sustatuko ditu, eta energia berriztagarriak bultzatuko ditu, gure lurraldeko udalek eta mankomunitateek garatu beharrekoak. Ekimen horiek Tokiko Agenda 21eko edo Tokiko Agenda 2030eko Ekintza Planean, Udalaren Energia Planean, Energia Iraunkorrerako Ekintza Planean edo Klimaren eta Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Planean edota klima-aldaketaren aurkako borrokarekin loturik dauden beste plan batzuetan sartuta egon beharko dute.

Diru-laguntzen kopuruari dagokionez, toki entitateek, gehienez, 120.000 euro eskuratu ahal izango dituzte, eta egun badauden eraikin publikoetan energia elektrikoaren edo erregaiaren kontsumoa murriztea xede duten jarduketak, eraikin publikoetan egiten direnak, finantzatzeko erabili beharko dira. Zehazki, diru-laguntzen xede izango dira klimatizazio-instalazioa edota ur bero sanitarioaren ekoizpena, berokuntza-instalazioetan, hozte-instalazioetan edota ur beroaren instalazioetan energia eta erregai gutxiago kontsumitze aldera; kogenerazio- edota trigenerazio-instalazio bat ezartzea; energia-kontsumoak urrutitik monitorizatzeko sistema iraunkorrak ezartzea; eta ekoizpen termikoaren arloko sistemen bidez energia gutxiago kontsumitzea eragiten duten jarduerak burutzea, hala nola biomasako galdarak, instalazio geotermikoak, aerotermia eta eguzki-instalazio termikoak.

Udalek eta mankomunitateek Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko erregistroan edo Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Nagusian aurkeztu beharko dituzte beren eskabideak, laguntza hauek arautzen dituen dekretua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita. Diru-laguntza horiek lehia askeari dagokion sistema erabiliz emango dira.   

Orain arte, Bizkaiko Foru Aldundiak eraginkortasun energetikoaren arloan eman dituen laguntzen barruan, kanpoko argiteria publikoarekiko jarduketak sartzen ziren, energia elektrikoaren kontsumoa murriztea lortzen duten jarduketak alegia, A motako kalifikazio energetikoarekin eta argiteria publiko hori monitorizatzeko sistemekin. Orain, berriz, ez dira diruz laguntzen energia-kontsumoan eragin handiagoa duten eta, aldi berean, inbertsio handiagoa eskatzen duten ekimenak, ekimen horiek garestiagoak baitira udal erakundeentzat. Horrela, mota horretako proiektuen garapena erraztu nahi da, diru-laguntzen onura ahalik eta handiena lortze aldera.

Orain arte eman diren laguntzek udalek eta mankomunitateek energia-eraginkortasunaren arloan egindako 200 jarduera finantzatu dituzte 2015etik 2019ra bitartean. Bizkaiko Foru Aldundiak, guztira, 5.952.767 euroko inbertsioa egin du. Jarduera horiek %60tik gorako energia-aurrezpena eragin dute, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Foru Saileko teknikariek egin duten balantzearen arabera.

Egilea Andoni Beitia