Bihar amaituko da diru-laguntza zuzenak eskatzeko epea

Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailak datorren asteartean itxiko du, 12: 00etan, enpresei eta autonomoei laguntzeko zuzeneko laguntzak jasotzeko epea, sektore pribatuaren kaudimena babesteko eta zorpetzea murrizteko, diruz lagun daitezkeen kontzeptu berriak gehitu ondoren. Aurreko epea irailaren 30ean amaitu zen, 5.201 eskatzailerekin.

Deialdiaren oinarrietan jasotakoaren arabera (Europa Pressek jaso ditu), agindu berrian jasotako aldaketak laguntzak estaltzeko epea lau hilabetez luzatzen du, eta horrek esan nahi du eskabidean gehitu ahal izango direla ekainaren 1etik irailaren 30era bitartean sortutako zorrak (hornitzaileak, finantza-erakundeak, estali gabeko kostu finkoak, etab.), baldin eta ordaintzeko badaude 2021eko irailaren 30era arte.

Gainera, 2020ko martxoaren 1etik 2021eko irailaren 30era bitartean sortutako enpresa-jardueraren berezko kontabilitate-galerak ere sartzeko aukera gehitu da.

Programaren aurrekontu-zuzkidura 218 milioi eurokoa da, eta horietatik 42 milioi 1. lerrorako dira, banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei zuzenduta, bai eta PFEZ errentak esleitzen ari diren erakundeei ere, baldin eta 2019an edo 2020an erregimen sinplifikatuan edo erregimen berezian baliokidetasun-errekarguaren (BEZ) zerga-egoitza EAEn badute. Kasu horretan, gehieneko laguntza 3.000 eurokoa da.

Guztira 168 milioi bideratu dira 2. lerrora, banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei eta 2020an sozietateen gaineko zergan zerga-baterakuntzaren araubidean zergak ordaintzen ez dituzten entitateei zuzenduta, baldin eta 2020an 10 milioi euro edo gutxiagoko eragiketa-bolumena izan badute eta egoitza fiskala EAEn badute; eta ez badute 1. lerroan parte hartu 2019an edo 2020an baliokidetasun-errekarguaren erregimen berezian zergak ordaindu badituzte.

Azkenik, laguntzen 3. lerroak 8 milioi euroko zuzkidura du, eta 2020an sozietateen gaineko zergan zerga-baterakuntzaren araubidean zergak ordaintzen dituzten taldeei eta 2020an 10 milioi eurotik gorako eragiketa-bolumena izan duten banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei eta erakundeei emango die diru-laguntza.