GOFEren EPEn 101 plaza lortzeko 2.800 hautagai baino gehiago

Guztira 2.840 hautagai aurkeztuko dira abenduaren 18an Gasteizko Europa Jauregian Arabako Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen (GOFE) Lan Eskaintza Publikoaren (LEP) lehenengo probetara.

Gizarte Politiketako foru diputatu Emilio Solak foru agindua sinatu du, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen (GOFE) 2018, 2019 eta 2020rako enplegu publikoko eskaintzei dagozkien deialdietan onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrendekin.

Foru erakundeak ohar baten bidez jakinarazi duenez, desgaitasuna duten pertsonen begirale lanposturako azterketak 10: 00etan hasiko dira, ondoren 13: 00etan gizarte-langile kategorian, eta 17: 00etan psikologo-plaza bat lortu nahi duten pertsonek egingo dituzte.

Kategoriaka, 1.183 pertsonak eman dute izena gizarte-langilearen 42 plazetarako; 951k desgaitasunen bat duten begiraleen 38 plazetarako, eta 706k psikologo-lehiaketan parte hartuko duten 21 plazetarako. Horiek guztiak bat datoz foru-aldundien gizarte-zerbitzuen erabiltzaileei zuzeneko arreta ematen dieten profesionalen kategoriekin.

Lanpostuetan karrerako funtzionario gisa sartzeko, lehenengo ariketa galdera-sorta bati idatziz erantzutea izango da. Galdera-sorta horrek lau erantzun alternatibo izango ditu zati komunaren eta gai-zerrendaren zati espezifikoaren edukiei buruz.

Izangaiak dagokien aretoan sartuko dira, beren hatz-markarekin identifikatuta. Hala ere, NANa, pasaportea edo gidabaimena, edo agiri baliokidea (atzerritarren kasuan) eta boligrafo urdina eraman beharko dituzte probetara.

Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendak Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean (ALHAO) eta Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Enplegu Publikoaren Atarian argitaratuko dira.