Zenbat eta handiagoa izan enpresa bat, orduan eta eragin txikiagoa Covid-ak soldatetan

Euskadiko enpresa handiek batez beste 31.266 euroko soldata ordaindu zuten iaz (batez bestekoa baino % 16 gehiago), eta ertainek 27.962 euroko nomina ordaindu zuten (batez bestekoa baino % 4 gehiago). Aldiz, enpresa txikiek 23.464 euro ordaindu zituzten, hau da, euskal enpresa guztiek ordaindu zuten batez besteko soldata baino % 13 gutxiago.

Datu horiek Confebasken Newsletterreko azken alean jasotzen dira, enpresa-dimentsioari buruzkoan. Newsletter horrek enpresaren tamainarekin erlazionatzen ditu soldatak, eta enpresa zenbat eta handiagoa izan, orduan eta soldata handiagoak jasotzen ditu.

Fenomeno hori, gainera, jarduera-sektore guztietan errepikatzen da. Soldata-ordainsariaren mailak gora egiten du enpresaren tamainak gora egin ahala, enpresa txikien soldatak batez bestekoaren azpitik baitaude, enpresa ertainen batez bestekoa baino zertxobait gorago, eta enpresa handien batez bestekoa baino nabarmen gorago.

Era berean, Confebaskek egindako azterlan honetan ikus daitekeenez, Covid-aren krisiak gutxiago eragin die soldatei enpresa zenbat eta handiagoa izan, eta, beraz, enpresaren dimentsioarekin argi eta garbi lotutako aldagai gisa berretsi da tamaina.

Pandemiaren urteko 2020ko soldatak 2019koekin alderatuz gero, ikusten da % -1,9ko guztizko jaitsiera izan dela pandemiak sortutako egoeraren ondorioz, langile asko aldi baterako lan-erregulazioan daudelako, baina tamainari dagokionez alde handiak daudelako; izan ere, enpresa handietan % 0,3 hazi ziren, ertainetan % 3 eta txikietan % 3,5.