Rotobasquek proiektu bat garatuko du Muxikako Inama zaharrean

Muxikako antzinako Inamaren lurretarako bizitza berria. Busturialdeko zur aglomeratuzko taulen fabrikatzailea itxi eta hamar urtera, Sprilurrek, Eusko Jaurlaritzaren lurzoru publikoko sozietateak, 18 milioi euro inbertituko ditu instalazioen 60.000 metro koadroak berreskuratzeko, Rotobasque enpresa bizkaitarrak bi proiektu abian jar ditzan.

Lehenengoa 4.0 industriari lotuta dago, eta datorren urtean hastea aurreikusten da. Bigarrena, epe luzeagokoa, ekonomia zirkularrarekin lotuta dago. Rotobasque enpresak Zornotzan du egoitza, eta goi-mailako oinarri teknologikoa du. Moldekatze birakari (edo errotomoldekatze) bidezko plastikoen eraldaketan espezializatuta dago. Gaur egungo negozioa handitu eta osatu nahi du industria 4.0 proiektu berri batekin, Inamako instalazio zaharretan kokatuko litzatekeena.

Proiektuaren xehetasunak, Rotobasquek egingo duen inbertsioa barne, datozen asteetan ezagutuko dira. Oraingoz, asmoen eta lursaila lagatzeko protokolo bat sinatu da, eta hilabete batzuk zeramatzan ontzen. Konpainiaren aurreikuspenen arabera, ehun bat enplegu zuzen sortuko dira datozen urteetan iraunkortasunarekin eta ekonomia zirkularrarekin zuzenean lotuta.

Kasu honetan bi premiek bat egin dute. Rotobasquek bere negozioa zabaltzeko lursail bat bilatzen zuen, eta Eusko Jaurlaritzako industria-lurzoruaren kudeatzailea Urdaibai ingurua dinamizatzeko formulak aztertzen ari zen; izan ere, azken hamarkadetan industria-ehunaren deskapitalizazio garrantzitsuak eragin dio eskualde horri. Sprilurrek Inamaren Muxikako instalazio zaharrak erosiko ditu eta gaur egun erabiltzen ez den eraikin bat berreskuratuko du, ondoren Rotobasqueri saltzeko bere proiektu berrirako.

Zuraren itxiera eragin zuten ingurumen-arazoei erantzunez, jarduera berria ezin hobeto integratuko litzateke ingurunean, Urdaibaiko natura-aberastasun bereziko balioengatik. Bi enpresa-ekimen horiek instalatzeko, eskura dagoen industria-azalera osoa beharko da. Gainera, Sprilurrek lursailak utziko ditu, fabrikazio aurreratuko proiektuek behar dituzten banda zabaleko sarerako sarbide- eta konektagarritasun-azpiegiturak instalatu ondoren.

Babes publikoa

Rotobasque buru duten ekimenak Spri Taldearen bi jarduera-ildo nagusien barruan sartzen dira, 4.0 industria eta ekonomia zirkularra. Inamako instalazioak lehengoratzeko plana Eusko Jaurlaritzak onartutako ildo estrategikoen eta ezohiko inbertsioen barruan kokatzen da.

Ildo horretan, DEIAk kontsultatutako Sprilurreko iturrien arabera, Sprilur Taldearen jarduketa-ardatzak eta aurreikusitako proiektuak, 2021-2024 Plan Estrategiko berrian jasotzen direnak, “Lehentasunezko helburutzat dute, besteak beste, industria-jarduera bermatuko duten espazioen, zerbitzuen eta azpiegituren eskaintza sortzea, hazkunde ekonomiko jasangarri eta inklusiboaren bidez, eta industria-lurzoruen optimizazioa, birgaitzeari, birgaitzeari, deskontaminazioari eta lurzoruak berreskuratzeari lehentasuna emanez”.

Jardun-ildo estrategiko horiek abian jartzeko, Eusko Jaurlaritzak honako hauek izango ditu oinarri: industria-lurzoru degradatuak berreskuratzeko eta horien balioa nabarmentzeko Industria Garatzeko eta Nazioartekotzeko Plana; Berpiztu programa, Euskadin ekonomia eta enplegua suspertzeko, Lehentasunezko Jarduera Eremuak (ZAP) eta Ezkerraldea-Meatzaldea, Enkarterri eta Aiaraldea eskualdeetako Plan Estrategikoak bultzatzeko Erakunde arteko Planaren bidez. Gainera, 2021-2026 Euskadi Next Berreskuratze eta Erresilientzia Programatik datozen funtsak izango ditu, industria-lurzorua berroneratzeko, zaharkitutako eraikinak birgaitzeko eta proiektu estrategiko berritzaile eta iraunkorrak sortzen laguntzeko.

Enpresak bere negozioa zabaltzeko duen interesak eta administrazio publikoak eskualdea suspertzeko duen beharrak aukera eman dute ekimen berritzaile bat ezartzeko eta Muxikan Inama bezalako espazio bat berreskuratzeko. Hori guztia bat dator “garapen iraunkorraren aldeko plan, jarduera eta helburuek garrantzi berezia hartzen duten” une batekin, azaldu dute Sprilurrek.