2006tik 2013ra erositako ibilgailuak eta kalte-ordainak

EKA/ACUV Euskal Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Elkarteak zuhurtziaz jokatzeko eskatu die autoen kartelaren eraginpean dauden pertsonei, “Saltzen ari diren arrakasta-bermearen aurrean”, izan ere, “Ez da egia 2006tik 2013ra bitartean erositako ibilgailu guztiek kalte-ordaina jasotzeko eskubidea dutenik”, eta ez da egia kalte-ordain hori batez beste 2.000 edo 3.000 eurokoa denik kasu guztietan.

Ibilgailuen kartelari buruzko informazioak eta bulego eta erakunde desberdinetako mezuak ikusita, EKA/ACUVek “zuhurtzia” mezua helarazi du.

“Planteatzen diren erreklamazioei dagokienez saltzen ari den arrakasta-bermetik urrun, ukituei gomendatzen diegu kautelazkoak izan daitezela eta ez daitezela presatu, eta, batez ere, oso argi izan behar dituzte demanda aurkezteak dakartzan kostu guztiak, ez bakarrik prokuradore, abokatu eta perituarengandik eratorritakoak, baizik eta kostuen balizko kondena baten ondoriozkoak ere, eta epaiketa galtzekoak”, ohartarazi du.

Argitu duenez, “Ez da egia 2006tik 2013ra erositako ibilgailu guztiek kalte-ordaina jasotzeko eskubidea dutenik”, eta ez da egia, halaber, kalte-ordain hori batez beste 2.000 edo 3.000 eurokoa denik kasu guztietan.

Adierazi duenez, “Zalantzazko alderdi jakin batzuk dituen gai korapilatsu bat da”, eta bi jarduera bereizi eta modu independentean zehatu dira, bi ebazpen eragin dituztenak.

Alde batetik, emakidadunen kartel bat dago, MLBNren 2015eko maiatzaren 28ko Ebazpenarekin, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 101. artikulua eta Lehiaren Defentsari buruzko Legearen 1. artikulua haustea ezartzen duena, xedearen araberako murrizketa baten bidez, zeina zazpi karteletan gauzatu baitzen, eta kartel horiek marka horiek lehiaren hainbat eremutan duten txikizkako banaketari eragin zioten.

Bestetik, 2015eko uztailaren 23ko ebazpena aipatu du, automobilen handizkako banaketa-merkatuari eta saldu ondoko jarduerari buruzkoa, kaltetuak emakidadunak izango bailirateke.
“CNMVren ebazpenean ez da aipatzen marjinak murrizteko edo prezioak igotzeko akordio edo ulermenik dagoenik, baina bistakoa dirudi hori izango litzatekeela informazioa trukatzearen helburua”, zehaztu du.

Balorazioaren arabera, “Argi dago ibilgailuak eskuratzen dituztenek kartelaren zeharkako kaltea jasango luketela, baina ebazpenean kartelak txikizkako banaketa-merkatuan duen eraginari buruzko adierazpenik ez dagoenez, kalte horren zenbatespena asko zailtzen da”.

Laburbilduz, azaldu duenez, “Kasu batzuetan bi arau-hausteak gainjartzen dira, marken kartela eta kontzesionarioak, eta horrek zaila egingo du kaltearen eragilea nor izan zen eta, batez ere, kaltearen zenbatekoa kalkulatzea, borroka-zaldi handia izango baita”.

Puntu horretara iritsita, EKA/ACUVk gomendatzen du arinegi ez ibiltzea eta hainbat erakunderekin kontsultatzea, kontuan hartzea erreklamazioak izapidetzeko epea urtebetekoa dela Auzitegi Gorenaren urriaren 5eko epaia argitaratu zenetik, eta informazio “argia eta zehatza” eskatzea, besteak beste, alderdi hauei buruz: demanda bat jartzearen kostuak, galduz gero izan litezkeen kostu judizialak, egin nahi diren jarduketak, barne hartzen dituen instantziak eta errekurtso posibleak.

EKA/ACUV erakundeak adierazi duenez, auzibidetik kanpoko erreklamazio bat bidaliko zaie eragindako emakidadunei eta markei, elkartekideen izenean, eta nola erantzuten duten ikusiko dute.