Kongresuaren Osoko Bilkurak konkurtso-legearen erreformari Senatuak egindako aldaketak itzuli ditu ostegun honetan. Azken bozketen ondoren, legea indarrean jartzeko prest geratu da, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren.

Senatuak egindako edozein aldaketa Kongresuak berretsi behar du, legegintza-ekimen guztietan bezala. Oraingoan, PSOE, Unidas Podemos, EAJ eta EH-Bilduren botoekin, Ganberak atzera bota ditu Goi Ganberak onartutako zuzenketa guztiak.

Aldaketa horien bidez, konkurtso-bitartekariaren figura sartu nahi zen, konkurtsoan zehar txosten jakin batzuk egiteko, mikroenpresentzako negoziazioak elektronikoez gain beste bitarteko batzuen bidez irekitzeko komunikazioa ahalbidetzeko, edo berregituraketa-adituaren ordainsaria proposatzen duenaren kontura izateko.

Onartutako erreformaren helburua da konkurtso-prozedura arintzea eta sustatzea, eta enpresen likidazioari alternatibak eskaintzea, bai eta bigarren aukerako tresnak gehiago erabiltzea eta Europar Batasuneko gainerako herrialdeekin baldintzak bateratzea ere, Erkidegoko zuzentarau bat eskualdatuta.

Lehiaketak prozedura bakar bihurtzeaz gain, berregituraketa-planena, eta berregituraketetan adituaren figura aitzindaria sartzeaz gain, gehienez 12 hilabeteko epeak jartzen dira, lehen fasea irekitzen denetik eta bosgarrena ixten denetik, egungo batez besteko iraupena lau eta bost urte artekoa denean, eta bi hilabeteko epea probintzia-auzitegietan apelazio-errekurtsoak ebazteko.

Azkenik, ETEentzako prozedura bereziak 700.000 euroko fakturaziora, 350.000 euroko pasibora edo hamar langile baino gutxiagoko enpresetara mugatu du bere atalasea. Era berean, prokuradorearen eta abokatuaren postulazioa berreskuratzen da, defentsarako eta babes judizial eraginkorrerako eskubidearen inguruan sortzen zituen zalantzak direla-eta, eta mekanismo hori indarrean sartzea atzeratu da.

BIgarren aukeraren legea

Bigarren aukerari dagokionez, proiektuan aurreikusitako 1.000 eurorainoko salbuespenak Ogasunarekiko eta beste 1.000 eurokoak Gizarte Segurantzarekiko 10.000 eurorainokoak izango dira pertsona fisikoentzat. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren datuetan oinarrituta eztabaidan azaldutako estimazioen arabera, libratze-maila horrek zordunen % 90 baino gehiago erabat salbuestea ahalbidetuko du.

Kreditu publikoa berregituratzeko, jarraitzeko edo negozioa irekitzeko planekin ere lotzen da, eta Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zorrengatik lanbide- eta enpresa-jarduerarekin jarraitzeko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideen gaineko betearazpena mugatzen da. Ildo horretan, jarraipen-planak onartzeko eta homologatzeko ez da beharrezkoa izango onartzea, baldin eta Administrazioarekin egindako kitek % 15 gainditzen ez badute.

Era berean, borondatezko aldian Ogasunarekiko kreditua geroratzea eta zatikatzea eskatu ahal izango da, 30.000 eurora arteko bermerik gabe. Salbuespenak ere mugatu dira, zordun jakin batzuek zigor penala edo zehapena jaso ondoren ase gabeko pasibotik libratzeko aukera izan dezaten, kreditu publikoaren kitak ere eskuratuz.

Era berean, konkurtso batean sartuta dauden enpresen erreskatea errazten da, sozietate kooperatibo, partaidetzadun edo lan-sozietate batean eratuta dauden langileen aldetik, eta sozietate horren eskaintza lehenetsiko da irismen bereko beste baten aurrean.

Azkenik, kotizazioak kapitalizatu ahal izango dira, hau da, dagokien langabezia-prestazioa kapital gisa erabili ahal izango dute.

Egilea Andoni Beitia