Bizikleta edo patinete elektrikoarekin gertatutako laneko zirkulazio-istripuak, baja behar izan dutenak, hazi egin dira Nafarroan. Istripu horietako hamarretik bederatzi in itinere gertatzen dira (etxearen eta lantokiaren arteko ibilbidean).

Foru Erkidegoak mota horretako 89 istripu erregistratu ditu 2021ean, aurreko urteko aldi berean baino % 40 gehiago, eta 2016ko halako hiru, AMAT Lan Istripuen Mutualitateen Elkartearen datuak dituen Umivale Activa mutualitatearen txostenaren arabera.

Ezbehar-tasaren igoera hori, batez ere gizonetan, bizilekutik lantokira joateko garraiobide mota horrek gora egin duelako gertatu da. Azken ekitaldietan ibilgailu horien erabilerak gora egin duen arren banaketari lotutako jarduerak ugaritu direlako, bizikletarekin edo patinete elektrikoarekin izandako istripuen % 8,5 bakarrik gertatu da lanaldian zehar.

Umivale Activa Laneko Arriskuen Prebentzio Jardueren Zerbitzuak txosten hau egin du Mugikortasunaren Europako Astearen esparruan, eta Bide Segurtasuneko kanpaina bat abiarazi du garraiobide horren erabilera segururako.

Bestalde, Estatuak mota horretako 3.086 istripu zenbatu zituen iaz, 2020an baino % 40 gehiago (orduan 2.205 lan-istripu gertatu ziren bajarekin), eta 2016an baino bi aldiz istripu gehiago. Zehazki, ekitaldi horretan % 100,9 gehiago gertatu ziren – 1.536 baja eragin zuten lan-istripu –.

Laugarrena rankingean

Bizikletak eta patineteak baja eragin duten zirkulazioko lan-istripu gehien eragiten dituen laugarren ibilgailu mota dira Espainian. Kamioiekin, autobusekin eta autobusekin erregistratutakoek baino lan-istripu gehiago izan dituzte, José Luis Cebrián Lan Arriskuen Prebentzioko goi-mailako teknikariak nabarmendu duenez.

Datu horiekin, eta aurten garraiobide iraunkorragoak erabiltzea eta oinezkoentzako eta txirrindularientzako espazioak berreskuratzea helburu duen Mugikortasunaren Europako Astea dela eta, Umivale Activa mutualitateak bide-segurtasuneko kanpaina bat prestatu du horrelako ibilgailuen erabilera segurua sustatzeko. Generoaren arabera, gizonak dira Estatuan bizikletekin eta patineteekin izaten diren istripu gehienak pairatzen dituztenak, emakumeen % 35aren % 65ekin, mutualitate honen ikerketak adierazten duenez.

Mutuak, Bide Segurtasunaren Europako Gutunari atxikita eta Laneko Segurtasun eta Osasunaren Estatuko Sareko kide den aldetik, bat egiten du urtero egiten den hitzordu honekin, 2018tik eta Europako Astea dela-eta hilero egiten ari diren kanpainarekin: bide-segurtasuna, gidatzean ohitura onak.

Egilea Admin