Inork ezin zuen aurreikusi koronabirusak eragindako krisia, baina ez dago jakiterik noiz iritsiko den normalizazioa arlo ekonomikora, eta euskal administrazioek lehen urratsa eman dute pandemiaren hurrengo urteko eragina arintzeko. Zerga babesak bere horretan jarraituko du, eta hiru foru aldundiek 2021era luzatuko dituzte azken hilabeteetan onartutako zerga neurri gehienak.

Neurri horiei PFEZaren zenbait aldaketa gehitu behar zaizkie, herritarren poltsikoari zuzenean eragiten dion zerga. Horrela, urteko diru-sarreren muga 12.000 eurotik 14.000 eurora igo da, eta muga horretatik aurrera nahitaezkoa izango da errenta aitorpena egitea.

Hiru lurralde historikoetako foru exekutiboek euren gobernu organoetan onartuko dituzte neurri horiek, pandemiak sortzen dituen estutasun ekonomikoak gehien nabaritzen ari diren sektore eta zergadunei babesa emateko. Horrela, foru aldundiek 2021era luzatuko dituzte martxotik langile autonomoei, mikroenpresei eta enpresa txiki eta ertainei babesa emateko onartutako neurri gehienak.

Era berean, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan zenbait aldaketa egitea erabaki zen. 14.000 euro baino gutxiago irabazten dutenek ez dute 2020ko eta 2021eko aitorpenik egin beharko. Gainera, ordaintzaile bat baino gehiagoren kasuan, 20.000 euroko muga ezartzen da, bigarren ordaintzailetik eta gainerako ordaintzaileetatik jasotako zenbatekoen baturak urtean 2.000 euro gainditzen ez dituenean. Gai horri etekina atera ahal izango diote aldi labur batean aldi baterako lan-erregulazioko egoeran egon diren langileek.

2020ko eta 2021eko zerga urtetarako, halaber, PFEZa ordaintzetik salbuetsita aitortzen dira administrazio publikoek langile autonomoei emandako aparteko laguntzei dagozkien errenta jakin batzuk, koronabirusaren ondorioz beren jarduera eten, geldiarazi edo larriki kaltetzearen ondorioz. Pandemiak babes sozial gutxien duen kolektiboan duen eragina arintzeko tresna nagusietako bat da.

Egilea Admin