Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak itsas ondarearen esparruan kultura-balioa duten elementuak hobetzeko diru-laguntza partida onartu du. Helburua zurezko ontzien jabeei mantentze-lanetan laguntzea da, portuetako paisaietan jarraitzeko, eta, orokorrean, Euskadiko ohiko itsaso-kulturaren alde egiteko. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak 150.000 euroko partida bideratuko du honako jarduera-ildo hauetan sartzen diren proiektuak finantzatzeko: 

-Zurezko ontzietako lanak beti ere beraien musealizatzerako badira (45.000 euro).

-Jendeari zerbitzua emateko egurrezko ontziak armatu eta prest jartzea (45.000 euro).

-Lurrezko instalazioen balioa nabarmentzea: ontziolak, lonjak eta portuko elementuak; eta egitura txikiak, hala nola ontziralekuak (25.000 euro).

-Zurezko ontziak konpontzeko eta egokitzeko gastuak, lizentziak izapidetzeko gastuak, euskal portuetako atrakaleku egonkorren gastuak eta ontziak nabigatzeko dituen baimenak barne (20.000 euro).

-Elkarte edo erakunde publiko edo pribatuek zurezko itsas kultura-ondarearen balioa nabarmentzeko egindako ekitaldiak (15.000 euro).

Diruz lagun daitezkeen proiektuek hasita egon beharko dute edo 2023eko ekitaldian hasi beharko dute, eta, gehienez ere, 2023eko abenduaren 31ra arte gauzatu beharko dira.  2022ko deialdian 25 proiektu lagundu ziren diruz, itsas kultura-ondareari balioa emateko.