Nafarroak bizikletentzako bideak egiteko toki entitateentzako laguntzen deialdi berria abiatu du.

Nafarroako Gobernuak, Lurralde Kohesiorako departamentuaren bitartez, iragarri du 2.216.000 euroko laguntza lerro berri bat jarriko duela abian toki entitateentzat, bizikletentzako bideak eraikitzeko. Dirulaguntzen informazioa Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu da, eta, horri esker, udalek, kontzejuek eta mankomunitateek bizikleta- eta bizikleta-azpiegituren proiektuak egin ahal izango dituzte.

Hala iragarri du Berta Miranda Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko zuzendari nagusiak, eta nabarmendu du “Nafarroako Gobernuak mugikortasun iraunkorra bultzatzea” duela lehentasunetako bat, “Nafarroako Foru Komunitatean bizikletentzako bide sare bat garatuz”. “Bizikleta hiriko eta hiriarteko joan-etorrietarako garraiobide erabilgarri eta segurua bihurtu nahi dugu, ibilgailu pribatu motorduna baino lehiakorragoa izan daitekeelako, konektibitate-, segurtasun- eta irisgarritasun-baldintzak bermatzen badira”, gaineratu du.

Eskaerak telematikoki aurkeztu beharko dira, Nafarroako Gobernuaren Atariko zerbitzuen katalogoan dagokion fitxaren bidez.

2025eko urria baino lehen gauzatu beharreko jarduerak
Laguntzak Nafarroako toki entitateei zuzentzen zaizkie, hala nola udal, kontzeju eta mankomunitateei, bai bizikleta azpiegituren proiektu bat osorik gauzatzeko, bai proiektu bakar baten fase bat edo batzuk egiteko. Diruz lagundutako jarduerak 2024an lizitatu beharko dira, eta 2025eko irailaren 30a baino lehen amaitu. Gastuen % 80rainoko dirulaguntza emango da, gehienez 350.000 euro eskaera bakoitzeko.

Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira proiektu teknikoak eta memoria baloratuak idazteari dagozkionak, obren zuzendaritza fakultatiboa, segurtasuna eta osasuna, eta obrak gauzatzea bera. Halaber, dirulaguntza eskaera Nafarroako bi toki entitatek edo gehiagok batera egin ahal izango dute, proiektu bera gauzatzeko.

Aurkeztutako eskaerak hainbat irizpideren arabera baloratuko dira; besteak beste, honako hauek: beste ibilbide, herri, poligono edo ikastetxe batzuekiko lotura; biztanleriaren tamaina, herriak 5.000 biztanle baino gehiago dituen edo ez kontuan hartuta; intermodalitatea, hiriarteko garraio publikoko geltokiekin lotzeko; proposamenaren kalitatea, trafikoaren bereizketan eta trazaduraren ezaugarrietan oinarrituta; proiektuaren heldutasuna, obra-proiektua edo memoria baloratua izatearen arabera; eta balio erantsia dakarren iraunkortasunean, ingurumenean edo erakargarritasun turistikoan, besteak beste. Ebazpena hiru hilabeteko epean eman eta jakinaraziko zaie toki-erakundeei, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.

Egilea Admin