Gipuzkoako Foru Aldundiak 1,2 milioi euro gastatu zituen 2019an bere langile publikoentzako produktibitate-osagarri batean, lan-absentismoa murrizteko. Neurri hori zalantzan jarri zuen berriz ere Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, baina, gainera, ez zen eraginkorra izan. HKEEk Gipuzkoako Lurralde Historikoko Kontu Orokorra fiskalizatzeko txostena argitaratu du gaur, eta horren aldeko iritzia eman du, eta “legezko araudia zentzuz” bete duela adierazi du, “Akats zehatz batzuk” izan ezik.

Txostenaren alderdirik deigarrienetako batek lanera joateari lotutako produktibitate-osagarri hori aipatzen du, eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak zalantzan jarri zuen 2017ari buruzko txostenean. Izan ere, urte horretan, Aldundiak ordainsari hori onartu zuen 2.100 langiletik gorako lan-absentismoaren aurka borrokatzeko. Bere txostenean, 2017az hitz berberekin adierazi zuen bezala, Kontu Auzitegiak uste du produktibitate-osagarria “langile bakoitzak esleitutako zereginak betetzean duen errendimendu, interes edo ekimen berezia ordaintzeko erabili beharko litzatekeela”.

Urte hartan, Aldundiak 355.361 euro gastatu zituen ordainsari bakar batean, 180 eta 200 euro artean, langileen absentismo-indizearen arabera. Hala ere, 2019an zenbatekoa 1,2 milioi eurora igo da, Aldundiak, bere alegazio-idazkian islatzen duen bezala, bi aldiz -2018an eta 2019an- osagarria 400 eta 100 eurotan igotzea erabaki ondoren, hurrenez hurren, absentismo-indizeetan “gorakada” berriak saihesteko.

Alegazioetan, Foru Aldundiak adierazi du absentismo-indizeak gora egin zuela “pixkanaka”, 2014ko irailean batez beste % 5,27koa izatetik 2017ko hilabete berean % 6koa izatera igaro baitzen, eta horregatik onartu zuen urte horretan produktibitate-osagarri hori.

Foru Aldundiaren arabera, une horretan neurria “eraginkorra” izan zen, izan ere, 2018ko irailean indizea % 6tik % 5,93ra jaitsi zen, eta horrek, “Jaitsiera nabarmena ez bada ere”, “Aipatutako edukitza itzultzea” adierazi zuen.

Emaitza horiek ikusita, Aldundiak langile bakoitzarentzako osagarri berri bat onartzea erabaki zuen 2018an, “Absentismo indizeari lotuta”, eta 400 eurotan handitu zuen.

Hala ere, igoera handi horrek -jatorrizko osagarriaren bikoitza baino gehiago- ez zuen emaitzarik eman; izan ere, 2019an indizeak “gorakada txiki bat izan zuen”, 2018ko irailean % 5,93 izatetik 2019an % 6,06 izatera igaro baitzen.

Hori konpontzeko, Aldundiak osagarria berriro igotzea erabaki zuen, oraingoan 100 euro, eta 600 eta 700 euro arteko ordainsari bakarra jaso zuten lanetik kanpo ez dauden foru langileek.

Pizgarri hori ez zen nahikoa izan, eta 2020an “osagarri hori berriro onartzea” baztertu du Aldundiak.

Egilea Andoni Beitia