Lan egindako ordu bakoitzeko kostua % 3,8 jaitsi zen urteko bigarren hiruhilekoan, 2020ko aldi berarekin alderatuta, lan egindako orduen kopuruak gora egin zuelako; horrek esan nahi du lau urte baino gehiagoko jaitsiera izan dela, eta 2018ko hirugarren hiruhilekoan hasitako goranzko boladarekin eten dela.

Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) ostegun honetan argitaratutako lan-kostu harmonizatuaren indizearen (ICLA) arabera, lan egindako orduen kopuruak gora egin zuen aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteek (LTE) eragindako langileen lan-ezintasunagatiko bajen eta lan egin gabeko denboraren murrizketari esker.

Oro har, 2021eko bigarren hiruhilekoan, enplegu-erregulazioko espedienteek eragin txikiagoa izan dute jarduera ekonomiko guztietan, eta, horren ondorioz, soldata-kostuak igo egin dira, eta, proportzio txikiagoan, beste kostu batzuk, gizarte-kotizazioak gutxiago salbuestearen ondorioz.

Hala ere, benetan lan egindako orduak gehiago handitu dira eragin handiena zuten jarduera ekonomiko guztien kostuak baino, eta, beraz, lan egindako ordu bakoitzeko kostua murriztu egin da.

INEren arabera, ostalaritza, arte, jolas eta entretenimendu jarduerak eta beste zerbitzu batzuk dira lan egindako orduak gehien igo ziren jarduera-atalak, baina soldataz kanpoko kostuen jaitsiera ere nabarmendu du, kotizazio sozialak salbuesteagatik.

Orduko kostuaren urteko aldakuntza berdina izan zen (-% 3,8) urtaroko eta egutegiko ondorioak ezabatu ondoren. Soldaten kostua % 2,4 jaitsi da, zortzi hiruhilekotan gora egin ostean.

Urtetik urterako soldaten jaitsiera handiena izan zuten jarduerak erauzketa-industriak ( % 16,7), higiezin-jarduerak ( % 8,9) eta eraikuntza ( % 7,2) izan ziren.

Soldata igoera handienak, berriz, finantza eta aseguru jardueretarako ( % 4,5), informazio eta komunikazioetarako ( % 2,2) eta administrazio eta laguntzarako ( % 1,7) izan dira. Soldataz kanpoko beste kostuek, gizarte kotizazioen ordainketa barne, % 7,7 egin zuten behera urte batetik bestera, hau da, hiru urteko lehen beherakada.

Gainerako kostuen urteko gehiengo jaitsierak ostalaritzan ( % 35,8), arte, jolas eta entretenimendu jardueretan ( % 28,6) eta higiezinen jardueretan ( % 15,2) erregistratu ziren.

Hazkunde handienak finantza eta aseguru jardueretarako ( % 14,7), energia elektrikoaren, gasaren, lurrunaren eta aire girotuaren hornidurarako ( % 2,2) eta erauzketa industrietarako ( % 1) izan dira. Aparteko ordainketak eta atzerapenak alde batera utzita, lan kostuak % 3,1 egin du behera.

Egilea Andoni Beitia