AHT-ELE Bizkaiko Etxeko Langileen Elkarteak positibotzat jo du langile horiei aitortutako langabezia-eskubidea, baina kritikatu egin du Araubide Orokorrean eskatutako kotizazio-aldiak bete arte ordaintzen ez hastea. “Eskubidea ukatu ondoren, gainerakoei bezala kotizatu izana eskatzen da”, salatu du.

Ohar baten bidez, Elkarteak azterketa hori egin du ministroen kontseiluan dekretua onartu ondoren. Dekretu horrek, besteak beste, langabezia-sorospenerako eskubidea ematen die etxeko langileei. Euskadin, abuztuan, etxeko 27.490 langile zeuden.

Gizarte Segurantzaren arloan, uste du positiboa dela langabezia-prestazioa aitortzea, baina elementu negatibo gisa azpimarratu du ez dela ordaintzen hasiko kotizazio-aldiak bete arte.
Araubide Orokorrean eskatutakoak. “Hau da, eskubidea ukatu ondoren, orain gainerakoei bezala kotizatu izana exijitzen da”, kritikatu du.

Elkartearen arabera, beste alderdi negatibo bat da 2023/01/01erako aurreikusita zegoen Erregimen Orokorrarekiko parekatzea urtebete atzeratzen duela, eta 2024/01/01ean izango dela. Horrekin batera, tarteen desagerpena eta, ondorioz, soldata errealengatiko kotizazioa urtebete gehiago atzeratzen dituela kritikatu du, “Eta askoz larriagoa dena, pentsioen kalkulua kotizazio hutsen estaldurarekin”, gaineratu du.

Alderdi positibo gisa, nabarmendu du ezabatu egiten dela hilean 60 ordu baino gutxiagoko lanaldietan langileak Gizarte Segurantzaren kuotak ordaintzeko duen ardura, eta, bestalde, alde enplegatzailearentzat hobariak ezartzeko aukera, Gizarte Segurantzan alta emateko.

Lan arloan, salatu du ez dela aldatu Langileen Estatutuak hilabeteko kalte-ordaina baino ez duela ematen enplegatzailearen heriotzagatik, eta, bere ustez, zerbitzu-urteen proportzioan handitu beharko litzatekeela.

Balorazio positiboa

Bestalde, baloratu du atzera egitea ezabatzea, hau da, inolako arrazoirik eman gabe kaleratzea, eta kargu-uztea beti arrazoi objektiboek eragindakoa izatea, baina kritikatu du kalte-ordainak urteko 12 eguneko atzera egitea izaten jarraitzen duela, Estatutuaren 20 egunen ordez.

Bestalde, positibotzat jo du bidegabeko kaleratzeak urteko 33 eguneko kalte-ordaina jasotzea, Estatutuan bezala, orain arte 20 egun baitziren.

Era berean, pozik agertu da Fogasa enplegatzaile kaudimengabeen zorrak estaltzera igaro delako, baina “langileen Estatutuak babestutako pertsonenak baino zenbateko txikiagoan” da.

Laneko osasunaren arloan, azpimarratu du etxeko eta zaintzako enplegua ez dagoela Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legetik kanpo, eta sektorerako arriskuen prebentziorako neurriak arautzea aurreikusten dela. Hala ere, ez dator bat legea indargabetu ez izanarekin.
Etxeko enplegatzaileak laneko segurtasun-neurriak urratuz gero errekargua ordaintzeko betebeharretik kanpo uzten dituen araua.

Azkenik, adierazi du etxeko enpleguan izandako aldaketei buruzko ezein baloraziok ezin duela ahaztu oinarrizko erreforma baten eskakizuna, hau da, atzerritarren erregimenarena. “Guztiontzako paperak”, amaitu du.

Egilea Andoni Beitia