Nafarroako Gobernuak, Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bitartez, baimena eman du hainbat arlotan kontratazioa sustatzeko eta langabezia kapitalizatzeagatiko Gizarte Segurantzaren kuotak ordaintzeko dirulaguntzen deialdiari dagokion gastua egiteko, 4,5 milioi eurotik gorako aurrekontuarekin aurten.

Ildo horretan, EZNk 2017 eta 2022 artean onartu zituen dirulaguntzen oinarri arautzaileak eguneratu ditu, nekazaritza-sektoreetako kontratuak edo espezializazio adimenduneko estrategiaren lehentasunezko arlo ekonomikoak sustatzeko, bai eta talde espezifikoetako enplegua sustatzeko ere, hala nola desgaitasuna duten pertsonena, 30 urtetik beherako gazte langabeena edo gizarteratzeko zailtasunak dituztenena.

Alde batetik, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak 2.000.000 euroko inbertsioa aurreikusi du (gehienez 500.000 euroko zenbateko gehigarria baimentzeko aukerarekin) 30 urtetik beherakoen praktiketako kontratazioa sustatzeko laguntzetarako. Kopuru horrekin “eskaera berriak eta aurreko ekitaldian ebazteke geratu zirenak estali” nahi dira, Foru Gobernuak ohar batean azaldu duenez.

Beste laguntza bat espezializazio adimenduneko estrategiaren lehentasunezko arloetako enpresetan 30 urtetik beherako langabeak kontratatzeko da. Horretarako, 970.000 euro inbertitzea baimendu da, eta kopuru horri 240.000 euroko gehieneko zenbateko gehigarria gehitu ahal izango zaio, aldez aurretik baimena emanda.

Era berean, 500.000 euro erabiliko dira 36 hilabetetik gorako iraupena duten txanda-kontratuak diruz laguntzeko, kontratu bakoitzeko 11.520 euroko gehieneko mugarekin (13.320, lehentasunezko taldeekin egiten bada, hala nola gazteekin, iraupen luzeko langabeekin, emakumeekin eta errenta bermatua jasotzen duten pertsonekin). Gainera, dirulaguntzarako onartutako guztizko inbertsioari 125.000 euroko gehieneko zenbateko gehigarria gehitzeko aukera jasotzen da.

Bestalde, 550.000 euro bideratuko dira desgaitasuna duten pertsonak lan-merkatu arruntean laneratzen laguntzeko dirulaguntzetara, beste 100.000 euro gehiago baimentzeko aukerarekin.

Azkenik, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu denez, 220.000 euro bideratuko dira guztira nekazaritzara, eta horietatik 180.000 euro kontratazioetara bideratuko dira. Gainerako 40.000 euroak, berriz, nekazaritzako enpleguarekin lotutako sentsibilizazio-, hedapen- eta zabalkunde-jarduerak ordaintzeko erabiliko dira.

Zehazki, 41 euroko dirulaguntza ematea aurreikusten da egindako kontratu bakoitzeko (59 euro, kontratatutako pertsonak errenta bermatua jasotzen badu), gehienez ere 90.000 euro erakunde bakoitzeko. Era berean, erakunde bakoitzak 20.000 euro ere jaso ahal izango ditu nekazaritza-sektorean kalitatezko enplegua sustatzeko hitzaldiak, jardunaldiak edo mintegiak egiteko.

Aipatutako deialdiez gain, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak 200.000 euroko gastua ere gaitu du, ordainketa bakarreko modalitatean langabezia kapitalizatzeagatiko Gizarte Segurantzaren kuotak ordaintzeko dirulaguntzei dagokiena.

Egilea Admin