Nafarroako CCOOk joko-aretoetako langileen baldintzak berrikusiko ditu aldeko epai baten ondoren

Iruñeko Lan Arloko 3 zenbakiko Epaitegiak CCOOk jarritako demanda baten aldeko epaia eman du. Bertan, sindikatuak Foru Komunitateko joko-areto batean lan egiten duen langile baten lanbide-kategoria berriz aztertzea eskatzen zuen.

Horrela, CCOO sindikatuak jakinarazi duenez, langilea Nafarroako Ostalaritza Hitzarmeneko III. kategoriatik II. kategoriara igaroko da, “demandatzailearentzat hileko 200 euroko soldata-aldea suposatzen duen jauzia”.

Epai horren ondorioz (enpresak ezin du errekurtsorik jarri), CCOOk informazio-kanpaina bat hasiko du datozen egunetan joko-aretoetako langileentzat.

Sindikatuak hala nahi duten pertsonen lan-baldintzak eta lanbide-kategoria ikertuko ditu, eta sindikatuko talde juridikoaren eskumenak abiaraziko ditu, “beharrezkotzat jotzen badu”.

Lanbide-kategoria berriz aztertzea
CCOO sindikatuaren arabera, epaileak, kasua ikusita ex profeso egindako Lan Ikuskaritzaren txosten batean oinarrituta, adierazi du eragindako pertsonak hainbat funtzio betetzen dituela, eta, horien arabera, “agerikoa da demandatzailea ezin dela parekatu (…) zerbitzariaren lanbide-sailkapenarekin eta dagokion ordainsariarekin, baizik eta, hura gauzatzeko autonomia eta erantzukizuna esleituta, II. mailan integratuta egon behar duela eta atalburuaren kategoriarekin bat etorri behar duela”.

Sindikatuak azaldu duenez, demandatzaileak egiten dituen eta Lan Ikuskaritzaren txostenak xehatzen dituen eginkizunak honako hauek dira: lokala irekitzea eta ixtea (jolas-makinen eta apustuen gela bat, tabernako barra bat duena), establezimendua garbitzea, barran arreta jartzea, jolas-makinak piztu, itzali eta kontrolatzea, makinen sariak ordaintzea, garbitzeko eta edateko produktuen inbentarioa, eta, azkenik, adingabeak establezimenduan sartzen direla kontrolatzea.

Gainera, epaiak “demandatzailearen lanbide-kategoria berriz aztertzeko beste funtsezko puntu bat aipatzen du”: langilea “bere txandan bakarrik dago, eta ez dago bere zereginak eta funtzioak ikuskatzen dituen arduradunik”.

Egilea Admin