Yolanda Diazek langabezia-sorospena 570 eurora igotzea adostu du sindikatuekin

Yolanda Diaz Espainiako estatuko Gobernuko bigarren presidenteorde eta Lan eta Gizarte Ekonomiako ministroak Unai Sordo CCOOko eta Pepe Alvarez UGTko idazkari nagusiekin sinatuko du langabeziagatiko subsidioaren erreformarako elkarrizketa sozialerako akordioa, zuzendaritza sindikalaren organoek oniritzia eman ondoren.

Hala jakinarazi dute Ministerioak eta sindikatuek, eta atzo egun osoa eman zuten erreformaren testua aztertzen eta azken idazketa-xehetasunak Lan Sailarekin amaitzen.

Patronalik gabe
Akordioa sinatzera, Laneko aurreikuspenetan agertzen den bezala eta sindikatuetako iturriek baieztatu dutenez, CEOE eta Cepyme patronalak ez dira joango. Patronaleko iturriek jakinarazi diutenez, subsidioaren erreforma Espainiako Gobernuaren kontsulta prozesu bat izan da, negoziazio bat baino gehiago.

Azkenik elkarrizketa sozialeko mahaitik atera den langabeziagatiko subsidioaren erreformak zenbait berrikuntza dakartza urtarrilean Kongresuak bertan behera utzi zuenaren aldean, besteak beste, langabeziagatiko laguntzak lanpostu batekin bateragarri egiteko arau berriak.

Zehazki, erreforma horrek aukera emango du sorospen asistentziala eta gehienez 180 eguneko enplegu bat bateragarri egiteko, zenbatekoa murriztu gabe, edo ordaindutakoaren araberako prestazioa soldata batekin aldi berean jasotzeko, langabezia jasotzen den urtetik aurrera.

Erreforma berriak, halaber, aurrekoan jasotako neurriak mantenduko ditu, hala nola subsidioa eskuratzeko administrazio-izapideak sinplifikatzea, eta ordaindutakoaren araberako prestazioa agortu duten eta sorospena eskatu nahi duten pertsonentzako itxarote-hilabetea kentzea.

Azkenik, lanbide arteko gutxieneko soldataren % 125ean mantenduko da 52 urtetik gorakoen subsidioen kotizazio-oinarria, lehen erreformak ekarri zuen beherapenaren aurrean, Podemosek ez baitzuen onartu etorkizuneko pentsioaren zenbatekoak murrizten zirela iritzita.

Zenbatekoak hobetzea
Zenbatekoei dagokienez, baliozkotu gabeko erreformak jasotzen zuen hobekuntzari eutsi egiten zaio Lan Sailak gizarte-eragileei proposatu dien testu berrian, eta, beraz, lehen 12 hilabeteetan hiru tartetan ezarriko dira: sorospena Ipremen % 95ekoa izango da kobrantzaren lehen sei hilabeteetan (570 euro hilean, egungo Iprem delakoarekin); % 90ekoa hurrengo sei hilabeteetan (540 euro) eta % 80koa prestazioaren gainerako iraupenean (480 euro).

Sorospena jaso ahal izango dute orain genero-indarkeriaren edo sexu-indarkeriaren biktimek, bai eta itzulitako etorkinek, familia-kargarik gabeko 45 urtetik beherakoek eta Estatu osoko nekazaritzako behin-behineko langileek ere (200.000 inguru, sindikatuen kalkuluen arabera).

Gainera, Marokon bizi diren eta azken lan-harremana Ceuta eta Melilla hiri autonomoetan izan duten langileek, mugaz gaindiko langileentzako lan-baimenaren babespean, kontribuzio-mailako langabezia-babesa eskuratu ahal izango dute Espainiako estatuan bizilekua dutela egiaztatu beharrik izan gabe, betiere aplikatu beharreko legerian ezarritako betekizun guztiak betetzen badituzte eta erregelamendu bidez ezarritako baldintzetan.

Beste nobedade batzuk
Erreformak kendu egiten ditu lanaldi partzialean lan egin dutenentzako sorospen partzialak, eta osorik kobratu ahal izango ditu. Aldi berean, 12 hilabete baino gutxiago kotizatuta dituzten pertsonek (kotizaziopeko prestazio bat jasotzeko beharrezkoak direnak) sorospena jaso ahal izango dute, eta neurri horrek batez ere gazteei egingo die mesede.

Gainera, sorospena eskuratzen duten pertsonek errenta nahikorik ez izatearen baldintza betetzea erraztuko da, errenta pertsonal nahikorik ez izateagatik edo familia-unitatean errenta nahikoa ez izateagatik, eta estaldura handitu egingo da, izatezko bikoteei familia-unitatean sartzen uzten baitzaie.

Aldi berean, Andaluziako eta Extremadurako nekazaritza-subsidioen eta Erregimen Orokorrekoen arteko bateragarritasun-araubidea ezartzen da, eta, horrez gain, konpromisoa hartzen da lehortearen ondorioz lehenengoak eskuratzeko behar diren lanaldi errealak murrizteko.

Erreformak aukera emango du, halaber, subsidioak kobratzen ari direnek beren egungo prestazioak agortzeko eta, ondoren, Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarreran sartzeko. Pasabide horretatik kanpo geratuko dira genero-indarkeriaren biktimak eta itzulitako emigranteak, sorospenean jarraituko baitute.

Era berean, sorospena eteteko arrazoi gisa sartzen da aldizkako langile finkoak beren jarduerari berriro ekitera deitzea eta lanpostura ez itzultzea, justifikatutako arrazoirik ezean.

Erreformak 52 urtetik gorakoentzako enplegu-politika aktiboak erreserbatzeko mekanismo bat ere ezarriko du, enplegu-funtsen zati bat pertsona horiei bideratzeko (aurten 630 milioi euro inguru izango dira).

Egilea Admin