Visesa sozietate publikoak Zorrotzaurreko eremu mistoko DB-3 partzela besterentzeko lehiaketa publikoa deitu du astelehen honetarako. Lursail horietan zegoen Bilboko Euskalduna zubiko biribilgune zaharra, eta 45,2 milioi euroko gutxieneko prezioa zuen (BEZik gabe). Lurzati horretan 230 etxebizitza libre eraikiko dira.

Euskalduna zubiaren eta Igualatorio Mediko Kirurgikoaren (IMQ) klinikaren arteko espazioaren urbanizazio-obrak egin ondoren, Zorrotzaurreko eremuko Hiri Antolamenduko Plan Bereziak (HAPB) 8, 10 eta 12 solairuko hiru bloke ezartzen ditu lurzati horretan, 230 etxebizitza libre, guztira.

Urbanizazio horrekin amaitutzat eman ahal izango da Deustuko ubidearen eskuinalde osoaren hiri-eraldaketa, zeinaren obrak 2018ko abuztuan hasi baitziren.

Horrela, Deustuko kanalaren eskuinaldean mila etxebizitza baino gehiago eraikiko dira (San Inazio Zarandoa etorbidetik Euskalduna zubiraino, Deustun). Horietako batzuk erosleek okupatuta dituzte dagoeneko, eta, ondoren, Zorrotzaurreko uhartearen barruan eraikiko direnak gehituko zaizkie.

Zorrotzaurre

Zorrotzaurreko proiektuaren barruan, hau da, Bilbon abian jarritako hiria berroneratzeko azken eragiketa handiaren barruan, aurreikusten da 2023ko lehen hiruhilekoan amaituko direla Zorrotzaurreko uhartearen iparraldeko muturra urbanizatzeko lanak.

Uhartearen iparraldeko puntako kaleak, plazak, lorategiak eta hiri-zerbitzuak urbanizatzeko obrak dira, eta, horrela, zonako eraikin-blokeak egingo diren orubeak mugatuko dira, bai bizitegikoak, bai hirugarren sektorekoak.

Lursail horietan babes ofizialeko 172 etxebizitza eraikitzea aurreikusi da, lehenengo pertsonak Bilboko Zorrotzaurre uhartearen iparraldeko puntan bizitzera eramango dituena. Ondoren, 200 etxebizitza tasatu eta 290 libre inguru eraikiko dira, uhartearen iparraldeko muturrean, As Fabrik campusaren eta Parke Teknologikoaren ondoan.

DB-3 lurzatia besterendu egingo da, 5.632,95 m2-ko azalera izango du, eta 29.215 m2-ko eraikigarritasuna esleituta dauka sestra gainean. Eraikigarritasun hori bizitegi-erabilera librean banatuko da, 26.890 m2/t-ko azalera eraikigarrian eta 2.325 m2/t-ko merkataritza-erabileran.

Era berean, lursail horrek 16.899 m2 eraikigarriko eraikigarritasuna du sestra azpian. Oro har, eraikigarritasuna
30.018,14 UAH guztira. Kokursoan interesa duten enpresek uztailaren 29ra arte aurkez ditzakete eskaintzak, 13: 00etan.

Egilea Andoni Beitia