Eusko Jaurlaritzak argi berdea eman die astearte honetan alokairu sozialerako eta etxebizitzak birgaitzeko urte anitzeko laguntzak finantzatzeko ordainketa-kredituei eta konpromiso-kredituei, 71,6 milioi eurokoak baitira.

Iñaki Arriola Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak sinatutako aginduak 38 milioi aurreikusten ditu bizitegi-eraikinen eta etxebizitzen birgaitzea bultzatzeko, egiturazko berrikuntzen (estalkiak eta fatxadak), irisgarritasunaren (igogailuak jartzea, batez ere) eta eraginkortasun energetikoaren bidez.

Horietatik 9 milioi ekitaldi honetan sortuko dira, eta 24 2023ko gastuak dira; 2024rako eta 2025erako 2,9 eta 2 milioi, hurrenez hurren. Kalkuluen arabera, 250 milioi euro baino gehiago izango dira aipatutako diru-laguntzekin mobilizatuko diren inbertsio pribatuak (batez ere jabeen erkidegoen kontura).

Alokairu babestua sustatzeko 19 milioi euro erabiliko dira guztira: 1,7 milioi ekitaldi honetan, 5,5 milioi 2023rako eta 11,8 milioi 2024rako.

Funtsean, partida horiek erabiliko dira sustapen berriko edo alokairu sozialeko etxebizitzak birgaitzeko eragiketak sustatzeko, zuzkidura-bizitokiak sustatzeko, gizarte-ekimenak elkarlaneko etxebizitzak sustatzeko, Alokairu programan (lankidetza publiko-pribatuko mekanismo berria) eta eremu despopulatuetan alokairuko jarduerak sustatzeko.

Azkenik, 14,1 milioi bideratuko dira hurrengo 20 urteetan sustatzaile publiko eta pribatuei, bizilagunen etxe eta komunitateei, irabazi-asmorik gabeko elkarteei eta erabilera-lagapenean dauden kooperatibei alokairu babestuko etxebizitzak eta birgaitze integraleko etxebizitzak sustatzeko finantza-erakundeek ematen dizkieten kredituen interes-puntuak subsidiatzeko.