Sinatu zure hipoteka garestitu aurretik

Euroguneko bankuek “neurrizko gogortzea” aurreikusten dute etxeei etxebizitzak erosteko maileguak emateko aplikatutako irizpideetan, eta, bitartean, kontsumo-kreditua eskuratzeko eta enpresei mailegu-estandarrak mantentzeko baldintzak arintzea espero dute, Europako Banku Zentralak (EBZ) banku-maileguei buruz egindako azken inkestaren arabera.

“2022ko lehen hiruhilekoan, euroguneko bankuek etxebizitza erosteko etxeei emandako maileguen kreditu-estandarren gogortze garbi moderatua espero dute”, ohartarazi du erakundeak. 2021eko azken hiru hilabeteetan, euroguneko bankuek enpresei kreditua emateko estandarrak “apur bat gogortu” zituzten; hipotekak emateko baldintzak, berriz, egonkor mantendu zituzten, eta kontsumorako kredituak eta etxeei emandako beste mailegu batzuk eskuratzeko irizpideak erlaxatu zituzten.

Inkestatutako bankuek enpresen eta etxeen kreditu-arriskuen ikuspegi “onbera” erakutsi zuten, aurreikuspen ekonomikoen ebaluazio positibo orokor batean oinarrituta, egungo pandemia-egoera eta botila-lepoek horniduran duten eragina gorabehera.

Eskariaren aldetik, bankuek jakinarazi zuten enpresen maileguen edo kreditu-lerroen eskaerak nabarmen handitu zirela 2021eko laugarren hiruhilekoan, aurreko hiruhilekoaren aldean finantzaketa-premia handiagoak zituztelako bai lan-kapitalerako bai enpresen inbertsio finkorako.

Gainera, bankuek beste finantzaketa-behar batzuetarako maileguen eskarian eragin positiboa izaten jarraitu zuten, fusio eta eskuratze- eta birfinantzatze- eta berregituratze-jarduerak barne.

Bestalde, etxebizitzak erosteko eta kontsumorako maileguen eta bestelako maileguen eskariak gora egin zuen termino garbietan 2021eko laugarren hiruhilekoan, kontsumitzailearen konfiantza-mailaren eta interes-tasen maila orokor baxuaren ondorioz.

Aurreikuspenak Etxebizitzaren merkatuaren perspektibek ere eragin positiboa izan zuten hipoteken eskarian; ondasun iraunkorren gastuak, berriz, inpaktu negatibo txikia izan zuen kontsumorako kredituan.

2022ko lehen hiruhilekoari begira, euroguneko enpresek eta etxeek maileguen eskari garbia handitzen jarraituko dutela uste dute erakundeek. Inkesta erantzun duten bankuen arabera, 2021eko laugarren hiruhilekoan txikizkako finantzaketa eskuratzeak hobetzen jarraitu zuen. Gainera, bankuek jakinarazi zuten gainbegiratze- eta arautze-neurriek eragin positiboa izan zutela 2021ean kapital-posizioan.

Azkenik, euroguneko bankuek jakinarazi zuten covid-19arekin lotutako gobernu-bermeek bankuek enpresei maileguak emateko kreditu-estandarrak babesten jarraitu zutela 2021eko bigarren erdian.

Bestalde, koronabirusarekin lotutako gobernu-bermedun maileguen eskariak behera egin zuen oro har, eta gora, berriz, berme horiek ez zituzten maileguetarako.